Drogie i Drodzy,

➡️ właśnie ukazało się zarządzenie JMR w sprawie warunków technicznych organizacji obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym.

Tekst zarządzenia: Monitor UW

➡️ Na pewno inaczej sobie wyobrażaliście ten końcowy etap długiej i często wyboistej drogi wiodącej do uzyskania stopnia doktora, ale mamy nadzieję, że mimo nowej formy obrony, będziecie tak samo z siebie dumni i zadowoleni! Trzymamy za Was kciuki! 💪🥇🧡❤️💜

➡️ W razie pytań dotyczących egzaminów czy obron kontaktujcie się z Biurem Rad Naukowych: https://radynaukowe.uw.edu.pl/

➡️Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/zdalne-obrony-rozpraw-doktorskich/

 

➡️The Rector’s ordinance on the technical information on defending doctoral dissertations in remote mode has just been published.📄🖥

➡️You certainly had a different idea of this final stage of the long and often bumpy road leading to your doctoral degree but we hope that despite the new form of defence, you will be just as proud and pleased! We keep our fingers crossed for you!💪💓🏆

➡️If you have any questions about doctoral examinations or defense, please contact the Scientific Council Office: https://radynaukowe.uw.edu.pl/

➡️More information: https://en.uw.edu.pl/remote-doctoral-dissertation-defence/