Drogie i Drodzy,
polecamy Waszej uwadze konferencję organizowaną przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii poświęconą pismu, jego miejscu w kulturze i roli społecznej.
ℹ W imieniu WDIB zapraszamy do rozmowy o piśmie jako takim, o typografii, książce tradycyjnej i elektronicznej, prasie, digitalizacji i bibliotekach cyfrowych, drukach ulotnych i wielkoformatowych, opakowaniach, ogłoszeniach, pomnikach, nagrobkach, graffiti itd., czyli o wszechobecności pisma, jego rolach, funkcjach i przemianach, o historii i współczesności.
👉 Tematy referatów wraz z abstraktami i formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 30 kwietnia 2021 r.
👉 Decyzję o przyjęciu referatów podejmie Rada Naukowa Konferencji do 15 maja 2021 r.
Materiały informacyjne do pobrania oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie: https://tiny.pl/r47cr