Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Rad Naukowych Dyscyplin.

 

Archeologia: Aleksandra Klecha

Astronomia: Patryk Iwanek

Ekonomia i Finanse: Justyna Sobolewska

Filozofia: Karolina Zakrzewska

Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna: Ada Górna

Historia: Roman Żuchowicz

Językoznawstwo: Daniel Sunderland

Literaturoznawstwo: Katarzyna Dombrowicz

Nauki Biologiczne: Agata Wdowiak

Nauki Chemiczne: Joanna Macnar

Nauki Fizyczne: Jan Kwapisz

Informatyka i Matematyka: Grzegorz Głowienko

Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie: Amanda Dziubińska

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach: Anita Zawisza

Nauki o Kulturze i Religii: Robert Statkiewicz

Nauki o Sztuce: Petra Skarupsky

Nauki o Zarządzaniu i Jakości: Małgorzata Kuczara

Nauki o Ziemi i Środowisku: Anna Filipek

Nauki Prawne: Rafał Smoleń

Nauki Socjologiczne: Monika Helak

Pedagogika: Barbara Lipińska

Psychologia: Agnieszka Łyś