🔹 do końca maja został przedłużony termin, w którym pracownice i pracownicy oraz doktoranci i doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego mogą poddać się bezpłatnym testom RT-PCR w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
🔹 testy można wykonać do 31 maja 2021 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00
🔹 do badania potrzebne jest pobranie przez personel medyczny wymazu z gardła i nosa
🔹 kod rabatowy, który uprawnia do wykonania bezpłatnych badań, można pobrać ze strony covid.uw.edu.pl (logowanie jak do USOSweb), jest on potrzebny do rejestracji na badanie
🔹 pracownice/y i doktoranci/tki mogą otrzymać TYLKO JEDEN kod rabatowy, ponowne zamówienie kodu nie będzie możliwe
🔹 po otrzymaniu kodu rabatowego należy zarejestrować się wypełniając formularz a następnie należy umówić się na konkretną datę i godzinę na pobranie wymazu przez stronę podaną w linku
🔹 członkinie i członkowie rodziny (maksymalnie 4 osoby) pracownic/kiwów i doktorantek/ów UW, biorących udział w badaniu, mogą skorzystać ze zniżki na test RT-PCR (zniżka wynosi 89 zł, koszt testu dla członka/ini rodziny: 350 zł)
Bądźcie zdrowi 💓
___
🔹 the deadline for employees and PhD students of the University of Warsaw to undergo free of charge RT-PCR tests for active infection with SARS-CoV-2 coronavirus has been extended to the end of May
🔹 tests can be carried out till 31 May 2021, from Monday to Friday (8:00 AM to 6:00 PM)
🔹 the test requires medical staff to take a smear from the throat and nose
🔹 a discount code, which entitles PhD students of the University of Warsaw to get tested free of charge, can be downloaded from covid.uw.edu.pl (login as in USOSweb), it is required to register for the test
🔹 employees and PhD students can receive ONLY ONE discount code, ordering the code again will not be possible
🔹 after receiving the discount code, it is necessary to register by filling in the form and then make an appointment for a specific date and time for the test via the website provided in the link
🔹 family members (maximum 4 persons) of UW employees and PhD students, who undergo tests, can get a discount for RT-PCR test (the discount is PLN 89, the cost of the test for a family member: PLN 350)
Be safe and sound🤲