ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

01.03.2021 o godzinie 18:00

odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela doktorantów w:

Radzie Wydziału Chemii (1 mandat).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet
Wejdź na spotkanie TUTAJ

Wzór zgody na kandydowanie znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie.

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą oddać głos w wyborach w tej jednostce proszeni są o wypełnienie deklaracji.

Deklaracja jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński