ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

27.10.2021 o godzinie 19:30

odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela doktorantów do

Rady Naukowej Instytutu Germanistyki Wydziału Neofilologii (1 mandat) – PROTOKÓŁ.

Spotkanie wyborcze odbędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzór zgody na kandydowanie znajduje się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy lub wysłać pocztą na adres Biura. Prosimy też o przesłanie skanu dokumentu drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Zgoda kandydata

W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci afiliowani do ww. jednostki, tj. odbywający kształcenie w ramach studiów III stopnia lub w Szkole Doktorskiej. Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą wziąć udział w tych wyborach proszeni są o przesłanie wypełnionej Deklaracji jednostki naukowej.

Deklaracja jednostki naukowej

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

 

Informacja o narzędziu Ankieter:

  • Osoby uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu, które nie otrzymały powiadomienia z linkiem do głosowania na adres e-mail proszone są o kontakt mailowy z Komisją Wyborczą (komisjawyborczasd@uw.edu.pl);
  • Osoby, które otrzymały powiadomienie z linkiem do głosowania, a po wejściu w link wyświetlił się błąd „Internal Server Error” proszone są o:
    • zmianę formy przeglądania (na tryb incognito) albo;
    • zmianę przeglądarki, albo;
    • zmianę urządzenia;
  • W przypadku zaistnienia innych problemów z głosowaniem lub w sprawach związanych z aktualnie trwającymi wyborami prosimy o kontakt mailowy na adres: komisjawyborczasd@uw.edu.pl.