WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDSTAWICIELA DOKTORANTÓW W RADZIE NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII

PROTOKÓŁ

Komisja Wyborcza na podstawie § 29 ust. 1 w związku z § 29 ust. 5 Regulaminu Samorządu Doktorantów UW ogłasza wybory uzupełniające przedstawiciela doktorantów w Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii.

Liczba mandatów do obsadzenia:

– 1 mandat.

 

Wybory odbędą się w trybie zdalnym (link: meet.google.com/jrt-majh-zax18.11.2021 r. podczas IX Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW (początek posiedzenia o godz. 18:30). Czynne prawo wyborcze w tych wyborach przysługuje delegatom do Rady Samorządu Doktorantów UW. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach przysługuje wszystkim doktorantom na Uniwersytecie Warszawskim, którzy jako dyscyplinę wiodącą zadeklarują nauki o kulturze i religii.

***

Formularze zgłoszeń:

Zgoda kandydata

Wzór deklaracji przynależności do dyscypliny

Komplet podpisanych wersji załączonych dokumentów: zgody kandydata/kandydatki oraz deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy lub wysłać pocztą na adres Biura.

Skany ww. dokumentów należy przesłać na adres Biura (doktoranci[at]samorzad.uw.edu.pl) oraz na adres Komisji Wyborczej SDUW (komisjawyborczasd[at]uw.edu.pl). W przypadku chęci przesłania prezentacji należy dołączyć ją do wiadomości e-mail.

***

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

mgr Hubert Kuliński