W dniu 5.10.2018 o godz. 14.00  w sali 417 budynku Wydziału Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa) na wniosek Przewodniczącego WRD Instytutu Studiów Społecznych zostaną zorganizowane wybory uzupełniające do WRD w formie zebrania wyborczego.