Drogie i Drodzy,

na najbliższym posiedzeniu Rady Samorządu Doktorantów (Google Meet, 17.05.2021) odbędą się wybory uzupełniające przedstawicieli i przedstawicielek doktorantów do Rad Dydaktycznych. Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci i delegatki do Rady Samorządu Doktorantów. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach mają doktoranci i doktorantki reprezentujące dyscyplinę naukową związaną z dyscypliną wiodącą dla kierunku/kierunków studiów reprezentowanych w Radzie Dydaktycznej. Zgodnie z przepisami Regulaminu Samorządu Doktorantów za związanie z dyscypliną naukową rozumie się reprezentowanie dyscypliny naukowej należącej do tej samej dziedziny nauki, posiadanie stopnia w danej dyscyplinie lub posiadanie tytułu zawodowego na kierunku studiów, który należy do danej Rady Dydaktycznej.

Kandydaci i kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza online.

Komplet podpisanych wersji załączonych dokumentów: zgody kandydatki/kandydata oraz deklarację przynależności do dyscypliny należy wysłać pocztą na adres biura (Zarząd Samorządu Doktorantów UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110 (I p.), 00-927 Warszawa) lub zanieść do kancelarii UW mieszczącej się w Auditorium Maximum. Prosimy również o wysłanie na adres mailowy biura (doktoranci[at]samorzad.uw.edu.pl) skanów tych dokumentów do 14.05.2021, 23:59. Jeżeli ktoś z kandydatek/kandydatów chce zaprezentować swoją kandydaturę osobiście i wziąć udział w posiedzeniu Rady online, to proszę zgłosić taką prośbę mailowo (k.bujak[at]samorzad.uw.edu.pl) do 14.05.2021, 23:59.

Katarzyna Bujak
Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów UW

 

Wzór zgody kandydata/kandydatki

Wzór deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny

Wykaz wakatów w radach dydaktycznych