Drogie Doktorantki i drodzy Doktoranci,

na najbliższym posiedzeniu Rady Samorządu Doktorantów odbędą się wybory przedstawicieli i przedstawicielek doktorantów do Rad Dydaktycznych.

Wybory odbędą się 9.12.2019 r. w sali 200 w budynku Samorządu Studentów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa) od godziny 18:30. Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci do Rady Samorządu Doktorantów. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach mają doktoranci reprezentujący dyscyplinę naukową związaną z dyscypliną wiodącą dla kierunku/kierunków studiów reprezentowanych w Radzie Dydaktycznej. Jako związanie z dyscypliną naukową rozumie się̨ przynależność do dyscypliny naukowej w obrębie danej dziedziny nauki.

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza online oraz dostarczenie do Biura Samorządu Doktorantów (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110, biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00) podpisanych wersji załączonych dokumentów: zgody kandydatki/kandydata oraz deklaracji przynależności do dyscypliny.

 

Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów UW

Wzór zgody kandydata/kandydatki

Wzór deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny

Wykaz rad dydaktycznych z dyscyplinami wiodącymi