Wybory przedstawicieli doktorantów do Rad Naukowych: Instytutu Europeistyki; Instytutu Nauk Politycznych; Instytutu Polityki Społecznej; Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych odbędą się dnia 2.03 o godzinie 17:15 w sali 112 w Starym BUWie.