📍 10 grudnia o godz. 17.00 odbędzie się zgromadzenie przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich. Zostaną na nim przeprowadzone wybory do Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego XXIV kadencji.

🧐 Kandydatem na członka Rady Konsultacyjnej może być student lub doktorant, który jest przedstawicielem organizacji studenckiej działającej na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/wybory-do-rady-konsultacyjnej-do-spraw-srn-xxiv-kadencji/?fbclid=IwAR3Mw1UH6hQsl0Nu6O1pMmEbG2NLo6wNGD_3ARDO81O5txI8DgJz-N3N44E
—-

📍 On December 10 at 5PM the meeting of representatives of university student organizations will take place. The elections to the Consultative Council for the Student Scientific Movement of the 24th term of office are to be held during this meeting.

🧐 A candidate for a member of the Consultative Council may be a student or PhD student who is a representative of a student organization operating at the University of Warsaw.

More information (only in Polish): https://www.uw.edu.pl/wybory-do-rady-konsultacyjnej-do-spraw-srn-xxiv-kadencji/?fbclid=IwAR3Mw1UH6hQsl0Nu6O1pMmEbG2NLo6wNGD_3ARDO81O5txI8DgJz-N3N44E