Drogie Doktorantki i drodzy Doktoranci,

zgodnie z § 30 Regulaminu Samorządu Doktorantów (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5148/M.2019.391.Zarz.177.pdf), jako Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów, ogłaszamy wybory przedstawicieli doktorantów do Rad Naukowych Dyscyplin.

Wybory odbędą się 9.12.2019 r. w sali 200 w budynku Samorządu Studentów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa) o godzinie 18:45. Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci do Rady Samorządu Doktorantów. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach mają doktoranci reprezentujący dyscyplinę właściwą dla danej Rady Naukowej Dyscypliny.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego online oraz dopełnienie pozostałych formalności, o których mowa w Obwieszczeniu o wyborach.

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UW

Pełna treść obwieszczenia

Wzór zgody kandydata/kandydatki

Wzór deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny