ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

21.01.2021 o godzinie 16:00

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do:

– Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału „Artes Liberales” (9 mandatów),
– Rada Wydziału „Artes Liberales” (1 mandaty).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet
Wejdź na spotkanie TUTAJ

Wzór zgody na kandydowanie znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą oddać głos w wyborach w tej jednostce proszeni są o wypełnienie deklaracji (dotyczy jedynie wyborów do Rady Wydziału „Artes Liberales”)

Deklaracja jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński