Welcome Point poszukuje doktorantek i doktorantów, którzy wsparliby swoją wiedzą i doświadczeniem nowe członkinie i  członków UW w ich pierwszych krokach na uniwersytecie i w mieście. Oferuje pracę na umowę zlecenia (od połowy września do połowy października). Szczegóły oferty znajdziecie tutaj: Praca_Welcome Point_do 08.08.2021

Welcome Point is looking for PhD students to support new UW members with their knowledge and experience in their first steps at the university and in the city. It offers contract work (from mid-September to mid-October). Details of the offer can be found here: job_offer_Welcome PointUW_until_08.08.2021

***
Uniwersytet Warszawski poszukuje studentek, studentów, doktorantek i doktorantów do pracy w Welcome Point UW.

Liczba stanowisk: 4-6

Osoba pracująca w Welcome Point będzie:
• wspomagać bieżącą obsługę gości Welcome Point we wrześniu i październiku 2021
• pomagać studentkom i studentom zagranicznym w pierwszych dniach pobytu na Uniwersytecie
• udzielać podstawowych informacji związanych z działalnością Uniwersytetu, poruszaniem się po uczelni i po mieście, kierować do odpowiednich biur i jednostek, wydawać materiały informacyjne, zapraszać na uniwersyteckie wydarzenia
• stale współpracować z jednostkami UW.

Wymagania i profil pracownicy/ka:
• oferta skierowana jest do studentek/ów, doktorantek/ów i absolwentek/ów UW
• znajomość języka angielskiego na poziomie B2
• dodatkowym atutem będzie znajomość innego języka obcego
• od kandydatów zagranicznych wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym
• umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym
• wrażliwość na różnice kulturowe
• rozwinięte zdolności organizacyjne
• komunikatywność, otwartość, zaangażowanie, entuzjazm.

UW zapewnia:
• pracę od połowy września do połowy października 2021 w młodym dynamicznym zespole
• umowę zlecenie w wymiarze ok. 15-30 godzin tygodniowo
• kontakt z przedstawicielami/kami wielu kultur i narodowości
• różnorodność wykonywanych zadań.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, wraz z klauzulą informacyjną, na adres: job.welcome@uw.edu.pl. Termin składania ofert upływa 8 sierpnia 2021 roku. UW zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami/kami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w sierpniu br.
Klauzula informacyjna jest zamieszczona w ogłoszeniu, a także dostępna na stronie.

***
University of Warsaw is inviting students and doctoral candidates to work as Welcome Point team member.

Job description:
• assistance to international students, scholars and researchers coming to the University of Warsaw
• cooperation with other University units in matters regarding international students and staff
• providing basic information about the activity of the University of Warsaw, distribution of informational and promotion materials; inviting for the University events
• cooperating constantly with the entities of the UW.

Candidate profile:
• the offer is directed to the students, doctoral degree students and alumni of the University of Warsaw
• high command of English (at least B2 level)
• for international candidates Polish on the communicative level
• knowledge of another foreign language as an additional asset
• ability to work in an international environment and good understanding of cultural diversity
• very good organisational and time management skills
• excellent communication skills
• ability to work in a team, engagement and enthusiasm.

UW offer:
• work between mid-September and mid-October period 2021
• civil contract with 15-30 hours of working a week
• contact with students from various countries and cultures.

Candidates meeting the above mentioned requirements and interested in cooperation are asked to e-mail their CV and cover letter (in English or Polish) to: job.welcome@uw.edu.pl until 8th of August 2021.
Selected candidates will be invited for interviews in the middle of August.
To allow UW to process your data, please include in your application the signed information on the personal data processing, available in the offer and at the website.