Drogie i Drodzy,

zapraszamy do udziału w nowej globalnej inicjatywie Ubuntu Leaders Academy (ULA) pt. Ubuntu United Nations

ℹ️ Ta globalna inicjatywa to certyfikowane, całkowicie bezpłatne szkolenie online składające się z 5 seminariów tematycznych, które poprowadzą laureaci Pokojowej Nagrody Nobla oraz byłe głowy państw i premierzy.

👉 Hasłem przewodnim tego wydarzenia jest „Budowanie Mostów – rozbudzanie młodzieżowej aktywności na rzecz jedności w różnorodności”. 

👉 Oczekuje się pełnej frekwencji.

👉 5-godzinne sesje treningowe potrwają od 24 października do 19 grudnia 2021 r. w następujące niedziele: 24 października, 7 i 21 listopada, 5 i 19 grudnia (łącznie 25 godzin).

👉 Tematy seminariów: Pokój i pojednanie; Równość płci; Ubóstwo i wykluczenie społeczne; Dialog międzykulturowy/międzywyznaniowy; Kryzys środowiskowy.

👉 Więcej informacji: https://www.ubuntuunitednations.org/

 

****

Dear PhD students,

we encourage you to take part in the new world initiative of Ubuntu Leaders Academy (ULA) – Ubuntu United Nations

ℹ️ This global initiative is an online, certified, entirely free training composed of 5 themed seminars that will be facilitated by Nobel Peace Laureates and by former Heads of State and Prime-Ministers. 

👉 The motto of this event is „Building Bridges – igniting youth action for unity in diversity”.

👉 Full attendance is expected.

👉 The 5-hour training sessions will run from October 24 through to December 19, 2021, on the following Sundays : October 24, November 7 and 21, December 5 and 19 (25 hours in total).

👉 Themed seminars: Peace and Reconciliation; Gender Equality;  Poverty and Social Exclusion;  Intercultural/ Interfaith Dialogue; Environmental crisis.

ℹ️ More information: https://www.ubuntuunitednations.org/