Termin składania wniosków z I i II filaru (dotyczących przedsięwzięć mających miejsce w tym roku kalendarzowym) upływa w dniu 02.12.2019 o godz. 16.
Wnioski złożone do tego terminu zostaną rozpatrzone na Posiedzeniu Zarządu Samorządu Doktorantów w rzeczonym terminie.

Wszystkie przedsięwzięcia mające miejsce przed 13 grudnia powinny być rozliczone do 13 grudnia b.r. Przedsięwzięcia mające miejsce po tym dniu, powinny być rozliczone do dnia 17.12.2019.