Dlaczego doktoranci i mlodzi naukowcy wyjeżdżają na zagraniczne pobyty badawcze? Jakich informacji potrzebują w tym celu?

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) i „Research in Germany“ przeprowadzają światowe badanie ankietowe, które ma udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

Jesteś w trakcie lub planujesz podjęcie studiów magisterskich, doktorskich lub stażu podoktorskiego (post-doc)? Chcielibyśmy zaprosić Cię do udziału w ankiecie. Pomóż nam odpowiedzieć na pytania dotyczące zagranicznych pobytów badawczych. Wypełnienie ankiety trwa jedynie 15 minut.

 

Ankietę znajdziesz pod adresem: www.prognos.com/mobility/DAAD