Miasto stołeczne Warszawa uruchamia nabór do trzeciej edycji programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów uczelni warszawskich. Mamy nadzieję, że program zainteresuje oraz zainspiruje badaczki i badaczy do realizacji projektów związanych z szeroko pojętym rozwojem i funkcjonowaniem stolicy.

➡️ Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym z obszarów wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy. Lista obszarów badawczych znajduje się na stronie: www.um.warszawa.pl/SDD.

➡️ Oprócz wsparcia finansowego stypendysta może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu, polegającą m.in. na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu formalności potrzebnych do przeprowadzenia badania. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.

✍️ Termin zgłaszania wniosków stypendialnych upływa 24 czerwca br.

ℹ Łączna maksymalna kwota stypendium to 30.000 zł. Okres przyznawania stypendium jest zależny od długości trwania projektu badawczego – maksymalnie do 12 miesięcy.

***

👉 Spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych stypendiami m.st. Warszawy dla doktorantów odbędą się w dniach 17 do 23 maja br. Terminy spotkań znajdują się na stronie stypendiów. Chęć udziału w spotkaniach można zgłosić poprzez przesłanie maila na adres naukowa@um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać:

www: http://www.um.warszawa.pl/SDD
mailem: naukowa@um.warszawa.pl
telefonicznie: + 48 22 443 01 76 (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00)