Drogie i Drodzy,
w końcu możemy zaprosić Was na stacjonarne szkolenie, podczas którego przekażemy Wam jak najwięcej wiedzy niezbędnej do sprawnego funkcjonowania w murach naszej uczelni.
Przy okazji dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom dwóch poprzednich szkoleń online!
👉 Nadchodzące szkolenie skierowane jest do doktorantów i doktorantek z I roku szkół doktorskich.
👉 Niestety mamy ograniczoną liczbę miejsc. Prosimy o rejestrację przez formularz:
Zapisy na szkolenie będą otwarte do 11.10 (poniedziałek) do godz. 20:00 (lub do wyczerpania limitu miejsc).
📌 Szkolenie odbędzie się 12 października w godz. 17:00-19:30 w sali 102 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW (Pałac Uruskich-Czetwertyńskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 30).
Szkolenie odpowie na pytania:
👉 Czym jest IPB i ocena śródokresowa?
👉 Ile stypendium otrzymacie i jakie składki zostaną z niego potrącone?
👉 Skąd możecie pozyskać środki na badania?
👉 Jakie prawa macie w ramach kształcenia i jakie obowiązki się z nim wiążą?
👉 Gdzie szukać pomocy w razie jakichkolwiek problemów?
ℹ Prezentacje ze szkoleń znajdziecie już w nadchodzącą środę (13.10) na naszej stronie pod adresem: http://www.doktoranci.uw.edu.pl/materialy-ze-szkolen/.
—-
Dear PhD students,
finally, we can invite you to a stationary training, during which we will provide you with as much knowledge as possible necessary for the efficient functioning at our university (in Polish only).
By the way, we would like to thank all participants of the two previous online trainings!
👉 Upcoming training is aimed at PhD students from the first year of doctoral schools.
👉 Unfortunately, we have a limited number of places. Please register via the form:
Registration for the training will be open until 11.10 (Monday) until 20:00 (or until the limit of places is reached).
📌 The training will take place on October 12, 17:00-19:30 in room 102 at the Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw (Uruskich-Czetwertyński Palace at ul. Krakowskie Przedmieście 30).
The training will answer the following questions:
👉 What is IPB and mid-term evaluation?
👉 How much scholarship will you receive and what contributions will be deducted from it?
👉 Where can you get research funding?
👉 What rights do you have as part of your education and what are your obligations?
👉 Where can I go for help with any problems?
ℹ You will find the presentations from the past trainings (also English version) this Wednesday (13.10) on our website at: http://www.doktoranci.uw.edu.pl/materialy-ze-szkolen/.