Od 1 lipca br. doktoranci mogą wypełniać w USOSweb wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok 2019/2020.
Poniżej zamieszczamy zestawienie terminów składania wniosków obowiązujących w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.

terminy składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego
terminy składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków są dostępne na stronie https://sites.google.com/uw.edu.pl/sdd/ oraz w USOSweb.

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów, które zmieni swoją nazwę na stypendium Rektora, będzie można wypełniać od 1 października br.