Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Samorząd tworzą wszyscy doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, zwani dalej „doktorantami”.

Organami Samorządu są:

  1. Rada Samorządu Doktorantów,
  2. Zarząd Samorządu Doktorantów,
  3. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów,
  4. Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów,
  5. Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów,
  6. Wydziałowe Rady Doktorantów,
  7. Rady Doktorantów Szkół Doktorskich