Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Samorząd tworzą wszyscy doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, zwani dalej „doktorantami”.

Organami Samorządu są:

  1. Rada Samorządu Doktorantów,
  2. Zarząd Samorządu Doktorantów,
  3. Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów,
  4. Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów,
  5. Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów,
  6. Wydziałowe Rady Doktorantów,
  7. Sąd Koleżeński.