Przewodnik Doktorantów

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywną wersją Przewodnika Doktorantów UW.

Informacje w nim zawarte dotyczą uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2018/2019, jak również obecnych doktorantów I roku.

Jeśli jakiś istotnych dla Was informacji nie znajdziecie w Przewodniku – zachęcamy do opisania swojego problemu i wysłania go na adres doktoranci@samorzad.uw.edu.pl

Zarząd Samorządu Doktorantów UW oraz autorzy Przewodnika

Przewodnik doktorantów 2018/2019 – wersja listopad 2018