📢🆕📢 [EN below] Wczorajszego wieczora Rada Samorządu Doktorantów wybrała nowy Samorząd Doktorantów.

Ze względu na pandemię obrady toczyły się zdalnie 😩
Nie tracimy jednak nadziei, że niebawem wrócimy do spotkań stacjonarnych!

💗 Nowym Przewodniczącym Samorządu Doktorantów został Przemysław Mroczkowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Administracji), który będzie kierować zespołem, w skład którego weszli:
🔹 Szura Bruni (Wydział „Artes Liberales”)
🔹 Przemysław Brzuszczak (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
🔹 Aleksandra Grzegorska (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, Wydział Archeologii)
🔹 Karolina Połczyńska (Wydział Fizyki)
🔹 Jakub Róg (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Wydział Filozofii)
🔹 Tomasz Wąs (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Pamiętajcie, że jesteśmy tu dla Was 🤲 a drzwi do Biura Samorządu Doktorantów UW są dla Was zawsze otwarte. Nie jesteście sami/e ❤️
___

📢🆕📢  Yesterday evening, the PhD Students’ Union Council chose the new PhD Students’ Union.

Due to the pandemic, the proceedings were held remotely 😩 However, we do not lose hope that soon we will return to stationary meetings!

💗 Our new President of the PhD Students’ Union is Przemysław Mroczkowski (Doctoral School of Social Sciences, Faculty of Law and Administration), who will lead a team including:
🔹 Szura Bruni (Faculty of „Artes Liberales”)
🔹 Przemysław Brzuszczak (Faculty of Political Science and International Studies)
🔹 Aleksandra Grzegorska (Interdisciplinary Doctoral School, Faculty of Archaeology)
🔹 Karolina Połczyńska (Faculty of Physics)
🔹 Jakub Róg (Doctoral School in the Humanities, Faculty of Philosophy)
🔹 Tomasz Wąs (Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics)

Remember, we’re here for you 🤲 and the door to the PhD Students’ Union Office is always open for you. You are not alone ❤️