💡Program „Hitchhiker’s Guide to Test Development“ 💡
 
➡ Program ten organizowany jest przez Uniwersytet Karola w Pradze w ramach projektu NAWA Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe – „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API).
 
ℹ Partnerami projektu są 4 uczelnie 4EU+ Alliance: Uniwersytet Warszawski (uczelnia koordynująca), Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Sorboński oraz Uniwersytet w Heidelbergu.
  • Kiedy? 1, 8 i 15 grudnia b.r. w godzinach 14-16
  • Odbiorcy: nauczyciele akademiccy, lektorzy, doktoranci
 
📍Zgłoszenia: w języku angielskim na adres e-mailowy jana.tesarova@lf1.cuni.cz
 
📍Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 listopada 2021
 
—-
💡Hitchhiker’s Guide to Test Development 💡
 
➡ This program is organized by Charles University in Prague as part of the NAWA Academic International Partnerships project – „Academic Partnership for Innovation in Teaching and Learning” (API).
 
ℹ The project partners are four 4EU+ Alliance universities: University of Warsaw (coordinating university), Charles University in Prague, Sorbonne University and Heidelberg University.
  • When? December 1, 8 and 15 between 2 p.m. and 4 p.m.
  • Recipients: academic teachers, teachers, doctoral students
 
📍 Submissions: in English to the e-mail address jana.tesarova@lf1.cuni.cz
 
📍 Application deadline: November 28, 2021