Posiedzenia 2019

Terminy posiedzeń Zarządu Samorządu Doktorantów UW:

29.01.2019

18.02.2019

11.03.2019

01.04.2019

15.04.2019

06.05.2019

13.05.2019

03.06.2019

07.06.2019

24.06.2019

09.09.2019

30.09.2019

07.10.2019

9.11.2019

2.12.2019

16.12.2019 (termin rezerwowy)

10.01.2020

Terminy spotkań Rady Samorządu Doktorantów UW:

25.02.2019 19:30, s.200

25.03.2019 18:30, s.100 [ZMIANA]

08.04.2019 18:30, s.100

15.04.2019 18:30, s.100 – DODATKOWE Posiedzenie

20.05.2019 18:30, s.100

24.06.2019 18:30, s.100

14.10.2019 18:30, s.100

28.10.2019 18:30, s. 200

25.11.2019 18:30, s.100

29.11-1.12 (Chęciny)

9.12.2019 18:30, s.200

20.01.2020 18:30, s.200