Posiedzenia w kadencji 2021/2022

 

Terminy posiedzeń Zarządu Samorządu Doktorantów UW:

11.01.2021

15.02.2021

11.03.2021

07.04.2021

05.05.2021

15.06.2021

06.07.2021

09.08.2021

04.09.2021

18.09.2021

 

Terminy spotkań Rady Samorządu Doktorantów UW:

28.01.2021 18:30, Google Meet (Posiedzenie Sprawozdawcze)

25.02.2021 18:30, Zoom (Wyborcze Posiedzenie)

23.03.2021, 18:30 (zdalnie)

19.04.2021 18.30 (zdalnie)

17.05.2021 18.30 (zdalnie)

28.06.2021 18.30 (zdalnie)

20.09.2021 18.30 (zdalnie)

18.10.2021, 18:30

15.11.2021, 18:30

13.12.2021, 18:30

17.01.2021, 18:30

 

 

 

Poprzednie kadencje