Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Geologii

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Geologii

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

21.11.2020 o godzinie 14:00

odbędą się wybory uzupełniające przedstawicieli doktorantów do

Rady Wydziału Geologii (3 mandaty).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet
Wejdź na spotkanie TUTAJ

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą oddać głos w wyborach w tej jednostce proszeni są o wypełnienie deklaracji

Deklaracja jednostki naukowej

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

Czytaj dalej

4EU+ Annual Meeting

4EU+ Annual Meeting

[EN below]

ℹ️ 4EU+ Annual Meeting online
🔹 16 listopada odbędzie się doroczne spotkanie przedstawicieli 4EU+ Alliance
🔹 rejestracja na spotkanie jest możliwa do 12 listopada: https://4euplus.eu/4EU-183.html
🔹 Spotkanie potrwa od 9:00 do 18:00 i będzie się składało z trzech głównych części:
➡️ micro think-tanks (9:00–11:30) – równoległe panele dyskusyjne, dotyczące kierunków dalszego rozwoju Sojuszu 4EU+
➡️ General Assembly (12:30–13:45) – sesja, w której zostaną zaprezentowane: podsumowanie ostatniego roku działalności Sojuszu 4EU+, a także zadania Sojuszu i jego obszarów flagowych na kolejny rok.
➡️ Open Session (16:00–18:00) – forum z udziałem członków społeczności Sojuszu 4EU+ zaangażowanych w jego działania oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej, partnerów stowarzyszonych Sojuszu, ministerstw, innych sojuszy uniwersyteckich, a także organizacji szkolnictwa wyższego (transmisja na żywa dostępna na yt: https://youtu.be/O3_mG8pJ7Gc)
🔹 Szczegóły dostępne na stronie: https://www.uw.edu.pl/4eu-annual-meeting-online/
***
🔹 the Annual Meeting of the 4EU+ Alliance will be held as an online event on 16 November 2020
🔹 registration for the meeting is open until 12 November:
https://4euplus.eu/4EU-183.html
🔹 The Annual Meeting will consist of three main parts:
➡️ In the morning (9:00–11:30), various stakeholders from the 4EU+ Community will explore selected topics of central relevance for the Alliance during the micro think-tank sessions.
➡️ General Assembly (12:30-13:45) – a session which will present: a summary of the last year of the 4EU+ Alliance, as well as the tasks of the Alliance and its flagship areas for the following year.
➡️ The Open Session of the Annual Meeting will start at 16:00. Main outcomes of the micro think-tanks sessions will be shared, it will be presented successful Flagship projects and hold a „round-table” discussion on the topic „4EU+ as a prototype for synergy between research and education”. The Open Session will be broadcasted online on YouTube:
https://youtu.be/O3_mG8pJ7Gc
🔹 More information:
https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=21663&lang=en

Czytaj dalej

Oferta Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Oferta Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

ℹ️ Drogie i Drodzy,
z myślą o pracownicach i pracownikach naukowych oraz doktorantkach i doktorantach Uniwersytetu Warszawskiego Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie przygotowała pakiet następujących usług:
➡️ konsultacje (wybór czasopisma i/lub repozytorium, prawo autorskie i otwarte licencje, dane badawcze – plan zarządzania danymi badawczymi, wybór repozytorium danych, otwarta nauka, wskaźniki bibliometryczne i altmetryczne, identyfikatory dla naukowców – ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID, narzędzia do wyszukiwania materiału źródłowego i literatury przedmiotu, style cytowań i menedżery bibliograficzne, sposoby tworzenia abstraktów i dobierania słów kluczowych, wizerunek naukowca w sieci), zgłoszenia pod adresem: naukowiec.buw[at]uw.edu.pl
➡️ szkolenia – kurs online “Otwórz znaczy pochwal się! Jak dzięki otwartej nauce wypromujesz swój dorobek naukowy” ➡️ szkolenie będzie trwało od 17 listopada do 17 grudnia 2020 r., w każdy wtorek o godz. 16:00 na Google Meet.
➡️ analizy naukometryczne
👉Więcej informacji na stronie: https://www.buw.uw.edu.pl/dla-nauki/naukowiec/
Czytaj dalej

Nabór wniosków do konkursu START 2021

Nabór wniosków do konkursu START 2021

ℹ️ Nabór wniosków do konkursu START 2021 – dla naukowców i naukowczyń do 30 roku życia

🔹 Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczek i badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy i naukowczynie reprezentujące wszystkie dziedziny nauki, które w roku składania wniosku nie przekroczyły 30 roku życia.

🔹 W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata/kandydatki oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

🔹 Wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Badań do 10 grudnia 2020 roku.

👉 Szczegóły znajdziecie na stronie BOB-u: http://bob.uw.edu.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2021/
👉 Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Czytaj dalej

Szkoła młodego naukowca-Samorządowca

Szkoła młodego naukowca-Samorządowca

ℹ️ Drogie Doktorantki i Drodzy Doktoranci,

👩‍💼💼👨‍💼 Zapraszamy na szkolenie dotyczące zagadnień prawnych związanych ze studiami doktoranckimi i nauką w szkole doktorskiej oraz samorządności doktoranckiej.

👩‍🎓‍🎓👨‍🎓Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Szkoła Młodego Naukowca- Samorządowca”, prowadzonego przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

🕔Odbędzie się w środę, 1️⃣8️⃣ listopada, w godzinach 17-19 🕖

👇Link do rejestracji:
Link

Czytaj dalej