Przyjmowanie zgłoszeń kursów na I trymestr 2021/2022 w ramach Uniwersytetu Otwartego UW

Przyjmowanie zgłoszeń kursów na I trymestr 2021/2022 w ramach Uniwersytetu Otwartego UW

Drogie i Drodzy,
gorąco zapraszamy Was do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW.
Uniwersytet Otwarty UW rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń programów kursów na I trymestr roku akademickiego 2021/2022.
ℹ Zajęcia mogą być prowadzone w formie kursów on-line na platformach ZOOM, Google Meet, MS Teams UO, a jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli również stacjonarnie lub w formie hybrydowej.
👉 Zajęcia najwcześniej mogą rozpoczynać się 13 września, a najpóźniej 26 listopada. Kursy w ramach II trymestru 2021/2022 będą się rozpoczynały w połowie stycznia 2022 roku.
👉 Zgłaszane programy powinny liczyć minimum 30 godzin dydaktycznych.
✍️ Kursy zgłasza się poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie: https://isos.uo.uw.edu.pl/wykladowca/
👉 Plik pdf wygenerowany z systemu, zawierający zeskanowany podpis wraz z e-mailową zgodą Dziekana/Dyrektora Jednostki na prowadzenie zajęć oraz oświadczeniem o posiadaniu statusu doktoranta (wzór w załączeniu) należy przesłać do 1 czerwca, do godz. 17.00 (wtorek) na adres e-mail: katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.pl lub magdalena.wyrwich@uo.uw.edu.pl.
🔹 Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zgłaszania kursów oraz współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW, dostępnymi na stronie internetowej UO w zakładce Dla Wykładowców.
W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt mailowy pod adresem: biuro@uo.uw.edu.pl lub telefoniczny pod numerami: 22 552 40 76 lub 22 552 13 20.
Czytaj dalej

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Drogie i Drodzy,
polecamy Waszej uwadze Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego (X edycja).

ℹ Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

👉 Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

👉 W X edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

👉 Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

✍️ Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo składać osobiście w kancelarii Urzędu Komisji albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego, do dnia 16 sierpnia 2021 r.

📍 Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR – link:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy?articleId=73437&p_id=18

Czytaj dalej

Wydłużony termin testów w kierunku koronawirusa / Coronavirus testing extended

Wydłużony termin testów w kierunku koronawirusa / Coronavirus testing extended

🔹 do końca maja został przedłużony termin, w którym pracownice i pracownicy oraz doktoranci i doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego mogą poddać się bezpłatnym testom RT-PCR w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
🔹 testy można wykonać do 31 maja 2021 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00
🔹 do badania potrzebne jest pobranie przez personel medyczny wymazu z gardła i nosa
🔹 kod rabatowy, który uprawnia do wykonania bezpłatnych badań, można pobrać ze strony covid.uw.edu.pl (logowanie jak do USOSweb), jest on potrzebny do rejestracji na badanie
🔹 pracownice/y i doktoranci/tki mogą otrzymać TYLKO JEDEN kod rabatowy, ponowne zamówienie kodu nie będzie możliwe
🔹 po otrzymaniu kodu rabatowego należy zarejestrować się wypełniając formularz a następnie należy umówić się na konkretną datę i godzinę na pobranie wymazu przez stronę podaną w linku
🔹 członkinie i członkowie rodziny (maksymalnie 4 osoby) pracownic/kiwów i doktorantek/ów UW, biorących udział w badaniu, mogą skorzystać ze zniżki na test RT-PCR (zniżka wynosi 89 zł, koszt testu dla członka/ini rodziny: 350 zł)
Bądźcie zdrowi 💓
___
🔹 the deadline for employees and PhD students of the University of Warsaw to undergo free of charge RT-PCR tests for active infection with SARS-CoV-2 coronavirus has been extended to the end of May
🔹 tests can be carried out till 31 May 2021, from Monday to Friday (8:00 AM to 6:00 PM)
🔹 the test requires medical staff to take a smear from the throat and nose
🔹 a discount code, which entitles PhD students of the University of Warsaw to get tested free of charge, can be downloaded from covid.uw.edu.pl (login as in USOSweb), it is required to register for the test
🔹 employees and PhD students can receive ONLY ONE discount code, ordering the code again will not be possible
🔹 after receiving the discount code, it is necessary to register by filling in the form and then make an appointment for a specific date and time for the test via the website provided in the link
🔹 family members (maximum 4 persons) of UW employees and PhD students, who undergo tests, can get a discount for RT-PCR test (the discount is PLN 89, the cost of the test for a family member: PLN 350)
Be safe and sound🤲
Czytaj dalej

Informator UW: Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni

Informator UW: Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni


❗️
Informator UW: Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. ❗️

🔹 Podstawową zasadą społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest traktowanie siebie nawzajem z szacunkiem. Każda osoba powinna czuć się bezpiecznie, kształcąc się i pracując na naszej Uczelni. Powinno to być dla wszystkich oczywiste, ale zawsze warto usystematyzować sobie wiedzę np. czytając informator UW.

🔹 Informator zawiera zasady i procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim oraz rekomendacje i porady dotyczące przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach molestowania seksualnego. Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.:
➡️ definicji i przykładów molestowania seksualnego,
➡️ sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej,
➡️ możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich,
➡️ niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.

🔹 Wkrótce informator będzie dostępny również w wersji angielskiej oraz w wersji przystosowanej dla osób korzystających z programów do odczytu ekranu.

🔹 Pamiętajcie, że w sytuacjach dla Was trudnych, gdy nie jesteście pewne czy pewni, do kogo się zwrócić, zawsze możecie do nas napisać. Postaramy się pomóc!

Czytaj dalej

KRD i Fulbright podróżują - live na temat kształcenia za granicą i grantów na wyjazdy

KRD i Fulbright podróżują – live na temat kształcenia za granicą i grantów na wyjazdy

Krajowa Reprezentacja Doktorantów serdecznie zaprasza na kolejny live dotyczący naukowych podróży ✈️🧬, doświadczeń związanych z realizacją grantów w USA i wiele innych. Live odbędzie się 29.04.2021 o godzinie 18:00 i będzie zwieńczeniem tygodnia z Fulbright.

Wydarzenie na fb.

Czytaj dalej