Skrócenie godzin pracy Biura SD UW / Shortened working hours of the PhD Students' Union Office

Skrócenie godzin pracy Biura SD UW / Shortened working hours of the PhD Students’ Union Office

Drogie i Drodzy,

w okresie wakacyjnym skracamy godziny pracy Biura Samorządu Doktorantów, ale otwieramy się dla Was na jeden dodatkowy dzień w tygodniu.

Zapraszamy Was gorąco do odwiedzin w następujące dni tygodnia:

Poniedziałek 09:00-15:00

Wtorek – praca zdalna w godz. 09:00-15:00

Środa – 09:00-15:00

Czwartek 09:00-15:00

Piątek – praca zdalna w godz. 9:00-15:00

*****

Dear PhD students,

during the holiday season, we shorten the working hours of the PhD Students’ Union Office, but we open for you for one additional day a week.

We warmly invite you to visit us on the following days of the week:

Monday 09:00-15:00

Tuesday – remote work from 09:00-15:00

Wednesday – 09:00-15:00

Thursday 09: 00-15:00

Friday – remote work from 9:00-15:00

Czytaj dalej

Funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego od 1 lipca 2021 / Operation of the University of Warsaw from 1 July 2021

Funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego od 1 lipca 2021 / Operation of the University of Warsaw from 1 July 2021

‼️ KOMUNIKAT ‼️

18 czerwca JM Rektor UW wydał zarządzenie dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19, które stosuje się od 1 lipca 2021 roku. Wprowadza ono następujące zasady funkcjonowania Uczelni:

➡️ od 1 lipca 2021 r. Uniwersytet Warszawski funkcjonuje na zasadach ogólnych, czyli stacjonarnie, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwa jest praca zdalna, jak również zdalne posiedzenia poszczególnych gremiów na UW;
➡️ egzaminy doktorskie w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, egzaminy z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r., OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH przeprowadza za zasadach ogólnych (STACJONARNIE), jednak w uzasadnionych przypadkach mogą się one odbywać w trybie zdalnym;
➡️ na terenie Uniwersytetu Warszawskiego nie mogą przebywać osoby: zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla COVID-19, a także członkinie i członkowie społeczności UW, którzy mieszkają z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub mającymi objawy charakterystyczne dla tej choroby;
➡️ za zgodą właściwego kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza, na Uniwersytecie Warszawskim mogą odbywać się: publiczne wydarzenia, spotkania, imprezy integracyjne, kulturalne i naukowe, zgromadzenia i uroczystości (w tym konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz kursy i szkolenia);
➡️ studenckie lub doktoranckie szkoły letnie, spotkania integracyjne oraz obozy mogą być realizowane na zasadach ogólnych (stacjonarnie) w sposób zapewniający zachowanie wymogów higieniczno-sanitarnych;

➡️ Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie działa i udostępnia zbiory na zasadach ogólnych, w tym w soboty i niedziele, biblioteki funkcjonujące na terenie UW, w tym czytelnie, działają i udostępniają zbiory na zasadach ogólnych. Możliwe jest jednak częściowe udostępnianie zbiorów w trybie bezobsługowym.

‼ ANNOUNCEMENT ‼

On June 18, the Rector of the University of Warsaw issued an ordinance on the operation of the University of Warsaw in the state of the COVID-19 epidemic, which applies from 1 July 2021. It introduces the following principles of the University’s functioning:

 

➡️ as of 1st July UW operates under general rules – on-site. In justified cases, remote work, and online meetings of certain bodies at the University of Warsaw, are possible;
➡️ doctoral exams in doctoral proceedings initiated before April 30 2019 in the field of the basic discipline corresponding to the topic of the doctoral dissertation, additional discipline and a modern foreign language, examinations in the scientific discipline in proceedings for the award of the doctoral degree initiated after 30 September 2019 and DOCTORAL DEFENSES take place ON-SITE, but in justified cases they can be held remotely;
➡️ individuals with possible symptoms of COVID-19 and individuals who live in the same household with someone with COVID-19 are not permitted to stay at the UW premises;
➡️ public events, meetings, gatherings, open lectures, conferences, courses and training may be held on-site with the permission of heads of unites or Chancellor;
➡️ summer schools, camps, and meetings may take place on-site in compliance with sanitary and hygienic requirements;

➡️ the University of Warsaw Library and other libraries make their collections accessible to users, complying with sanitary and hygienic requirements. If there are technical possibilities, libraries may operate in self-service mode.

Czytaj dalej

II tura rekrutacji do szkoły letniej The Psycholinguistics of Multilingualism / The doctoral summer school: The Psycholinguistics of Multilingualism

II tura rekrutacji do szkoły letniej The Psycholinguistics of Multilingualism / The doctoral summer school: The Psycholinguistics of Multilingualism

Drogie i Drodzy,
czy zastanawialiście się nad wzięciem udziału w szkole letniej? 🙂 Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca lub wciąż rozważacie taki pomysł, to mamy dla Was propozycję Wydziału Neofilologii.

👉 Wydział Neofilologii UW zaprasza do udziału w prowadzonej w języku angielskim doktoranckiej Szkole Letniej: The Psycholinguistics of Multilingualism.
👉 Szkoła skierowana jest przede wszystkim do doktorantek/ów związanych z Wydziałami Neofilologii, Lingwistyki Stosowanej, Polonistyki i Psychologii (rekrutowane będą osoby na 3 i 4 roku studiów doktoranckich starego typu) oraz doktorantek/ów Szkół Doktorskich.
👉 Szkoła Letnia realizowana jest w ciągu 13 dni szkoleniowych (68 godz. dydaktycznych) w terminie 1-17.09.2021 r. na Wydziale Neofilologii przy ul. Dobrej 55 w Warszawie (50 godz. dydakt.) i online (18 godz. dydakt.).
👉 Szkoła letnia skierowana jest do doktorantek/ów zainteresowanych tematyką badań nad użyciem i znajomością języków oraz wielojęzycznością. Przygotowana została z myślą o młodych badacz(k)ach pragnących pogłębić znajomość metodologii badań nad osobami uczącymi się oraz posługującymi się dwoma i więcej językami, ze szczególnym uwzględnieniem metod psycholingwistycznych i analizy danych ilościowych.

👉 Zapisy do 06.07.2021 roku (wtorek).
👉 Formularz rekrutacyjny: https://forms.gle/giv7rg3jtL7GQbPv5
➡️ Po więcej informacji zapraszamy na stronę

___

The doctoral summer school: the psycholinguistics of multilingualism
👉 The Summer School aims to prepare young researchers to both understand the issues of multilingualism (i.e. the coexistence of two or more languages in the mind) and conduct scientific research in this area. The Summer School will familiarize PhD students with current linguistic and psycholinguistic knowledge concerning multilingualism and help them understand the specificity of psycholinguistic research on multilinguals.
👉 The Summer School will take place over 13 training days (68 teaching hours) between 1-17.09.2021 at the Faculty of Modern Languages at Dobra 55 Street in Warsaw (50 teaching hours) and online (18 teaching hours).

👉 Registration until 06.07.2021 (Tuesday).

➡️ More information here.

Czytaj dalej

Wydłużony termin testów w kierunku koronawirusa / Coronavirus testing extended

Wydłużony termin testów w kierunku koronawirusa / Coronavirus testing extended

🔹 do końca lipca został przedłużony termin, w którym pracownice i pracownicy oraz doktoranci i doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego mogą poddać się bezpłatnym testom RT-PCR w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
🔹 testy można wykonać do 31 lipca 2021 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00
🔹 do badania potrzebne jest pobranie przez personel medyczny wymazu z gardła i nosa
🔹 kod rabatowy, który uprawnia do wykonania bezpłatnych badań, można pobrać ze strony covid.uw.edu.pl (logowanie jak do USOSweb), jest on potrzebny do rejestracji na badanie
🔹 pracownice/y i doktoranci/tki mogą otrzymać TYLKO JEDEN kod rabatowy, ponowne zamówienie kodu nie będzie możliwe
🔹 po otrzymaniu kodu rabatowego należy zarejestrować się wypełniając formularz a następnie należy umówić się na konkretną datę i godzinę na pobranie wymazu przez stronę podaną w linku
🔹 członkinie i członkowie rodziny (maksymalnie 4 osoby) pracownic/kiwów i doktorantek/ów UW, biorących udział w badaniu, mogą skorzystać ze zniżki na test RT-PCR (zniżka wynosi 89 zł, koszt testu dla członka/ini rodziny: 350 zł)

Bądźcie zdrowi 💓

___
🔹 the deadline for employees and PhD students of the University of Warsaw to undergo free of charge RT-PCR tests for active infection with SARS-CoV-2 coronavirus has been extended to the end of July
🔹 tests can be carried out till 31 July 2021, from Monday to Friday (8:00 AM to 6:00 PM)
🔹 the test requires medical staff to take a smear from the throat and nose
🔹 a discount code, which entitles PhD students of the University of Warsaw to get tested free of charge, can be downloaded from covid.uw.edu.pl (login as in USOSweb), it is required to register for the test
🔹 employees and PhD students can receive ONLY ONE discount code, ordering the code again will not be possible
🔹 after receiving the discount code, it is necessary to register by filling in the form and then make an appointment for a specific date and time for the test via the website provided in the link
🔹 family members (maximum 4 persons) of UW employees and PhD students, who undergo tests, can get a discount for RT-PCR test (the discount is PLN 89, the cost of the test for a family member: PLN 350)

Be safe and sound🤲
Czytaj dalej

Kursy online uczelni Sojuszu 4EU+ / 4EU+ Alliance shared online courses

Kursy online uczelni Sojuszu 4EU+ / 4EU+ Alliance shared online courses

 Kursy online uczelni Sojuszu 4EU+ / 4EU+ Alliance shared online courses

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 pięć uczelni Sojuszu 4EU+ otworzy kursy online dla studentek/ów i doktorantek/ów 4EU+.
Oferty zajęć poszczególnych uczelni znajdziecie na stronie: https://4euplus.eu/4EU-239.html

Uniwersytet Sorboński:
Uniwersytet Karola w Pradze:
 •  Oferta kursów pojawi się w połowie sierpnia.
 •  Zapisy we wrześniu.
 • Zajęcia zaczną się w pierwszym tygodniu października.
Uniwersytet w Heidelbergu:
 •  Oferta kursów pojawi się pod koniec lipca.
 •  Zajęcia zaczną się 18 października.
Uniwersytet w Mediolanie:
 •  Oferta kursów pojawi się w lipcu.
 •  Zapisy: 15 lipca – 14 września.
 •  Zajęcia zaczną się w zależności od wydziału pomiędzy 15 września a 1 października.
___
4EU+ Alliance shared online courses

In the winter semester 2021/22, five 4EU+ Alliance member universities will make their online courses available to all 4EU+ students and doctoral candidates.
You can find the course catalogue of each university on the website: https://4euplus.eu/4EU-239.html

Sorbonne University:
Charles University:
 •  The course catalogue and enrolment procedures will be published in the middle of August.
 •  Registration: September.
 •  Courses start in the week of 1 October.
Heidelberg University:
 •  The course catalogue and enrolment procedures will be published at the end of July.
 •  Courses start on 18 October.
University of Milan:
 • The course catalogue will be published in July.
 •  Registration: 15 July – 14 September.
 • Courses start between 15 September and 1st October, depending on the faculty.
Czytaj dalej