Kurs na Równość - przeciwdziałanie dyskryminacji na UW / Understanding Equality Course

Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW / Understanding Equality Course

Drogie i Drodzy,
dziś ruszają zapisy na interaktywne warsztaty pt. „Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW” dr hab. Julii Kubisy (Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW).
Nie można przejść obojętnie obok takiej tematyki, dlatego zapoznajcie się proszę bliżej z opisem tego kursu i przemyślcie wzięcie w nim udziału.
👉 Celem kursu jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem.
👉 Uczestnictwo w e-kursie pozwoli Wam zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.
—–
Dear PhD students,
this evening starts the registration for the interactive workshop entitled „Understanding Equality Course” by dr hab. Julia Kubisa (Equal opportunity chief specialist at UW).
You cannot pass by such topics indifferently, so please read the description of this course and consider taking part in it.
👉 The aim of the course is to familiarize the academic community with the issues related to equal treatment.
👉 Participation in the e-course will allow you to gain knowledge, among others about what discrimination is and its consequences, look at your own attitude to the topic of gender equality, and finally – develop your basic response skills in the event of discrimination.
Czytaj dalej

Szkolenia z praw i obowiązków dla I roku Szkół Doktorskich / Online training on rights and duties for first year of doctoral schools

Szkolenia z praw i obowiązków dla I roku Szkół Doktorskich / Online training on rights and duties for first year of doctoral schools

[EN below] Samorząd Doktorantów zaprasza na zdalne szkolenia, w trakcie którego uczestnicy i uczestniczki otrzymają pigułkę wiedzy przydatną na początek kształcenia w szkołach doktorskich.
📌 6 października 2021 r. (środa), godz. 17 – 19 – szkolenie online w języku polskim [ZOOM],
📌 7 października 2021 r. (czwartek), godz. 17 – 19 – szkolenie online w języku angielskim [ZOOM]
Link do szkolenia zostanie udostępniony w dniu jutrzejszym (07.10.2021).
👉 Planujemy również szkolenie stacjonarne w języku polskim. Datę i miejsce podamy już niebawem.
Szkolenia odpowiedzą na pytania:
👉 Czym jest IPB i ocena srodokresowa?
👉 Ile stypendium otrzymacie i jakie składki zostaną z niego potrącone?
👉 Skąd możecie pozyskać środki na badania
👉 Jakie prawa macie w ramach kształcenia i jakie obowiązki się z nim wiążą?
👉 Gdzie szukać pomocy w razie jakichkolwiek problemów?
🔥 Odpowiemy tez na najważniejsze pytanie, jakie na pewno sobie zadajecie – jakie są organy Samorządu Doktorantów i w jaki sposób można do nich dołączyć 😉
Pierwsze pół godziny szkolenia poprowadzi pracownik Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, podczas których opowie o pierwszych krokach młodego badacza w BUW-ie, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zasobów elektronicznych.
—–
The PhD Students’ Union invites you to an online training, during which participants will receive a knowledge pill useful for the beginning of education in doctoral schools.
📌 October 6, 2021 (Wednesday), 5PM – 7PM – online training in Polish [ZOOM],
📌 October 7, 2021 (Thursday), 5PM – 7PM – online training in English [ZOOM]
Link to the training will be made available tomorrow.
👉 We are also planning stationary training in Polish. We will provide the date and place soon.
The trainings will answer the following questions:
👉 What is IPB and mid-term evaluation?
👉 How much scholarship will you receive and what contributions will be deducted from it?
👉 Where can you get research funding
👉 What rights do you have as part of your education and what are your obligations?
👉 Where can I go for help with any problems?
🔥 We will also answer the most important question that you are sure to ask yourself – what are the organs of the Doctoral Student Government and how you can join them;)
The first half-hour of training will be conducted by an employee of the University of Warsaw Library, during which he/she will talk about the first steps of a young researcher at the University Library, with particular emphasis on access to electronic resources.
Czytaj dalej

Program online "Academic Writing" na Uniwersytecie Karola w Pradze / Online "Academic Writing" program at Charles University in Prague

Program online „Academic Writing” na Uniwersytecie Karola w Pradze / Online „Academic Writing” program at Charles University in Prague

Drogie i Drodzy,
gorąco zapraszamy do udziału w krótkim programie modułowym online „Academic Writing”, organizowanym przez Uniwersytet Karola w Pradze.
ℹ Program organizowany jest w ramach 4EU+ Alliance.
 
👉 Program będzie trwał 2 godziny dziennie w terminach: 25.10, 29.10, 1.11, 5.11, 8.11 b.r.
👉 Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się drogą e-mailową do Dr Jamesa Tufano: tufano@ftvs.cuni.cz.
 
ℹ Termin zgłoszeń upływa w dniu 17.10.2021.
 
📌 Więcej informacji: Academic Writing course CUNI
—–

Dear PhD students,

we cordially invite you to participate in the short online modular program „Academic Writing”, organized by the Charles University in Prague.

 ℹ The program is organized within the 4EU + Alliance.

 👉 The program will last 2 hours a day on the following dates: October 25, October 29, November 1, November 1, and November 8.

👉 If you are interested, please contact Dr. James Tufano by e-mail: tufano@ftvs.cuni.cz.

ℹ The deadline for applications is October 17, 2021.

More information: Academic Writing course CUNI

Czytaj dalej

Skrócone godziny pracy Biura w dn. 03-04.10 / Shortened working hours on 03-04.10

Skrócone godziny pracy Biura w dn. 03-04.10 / Shortened working hours on 03-04.10

[EN below] Drogie i Drodzy,
w nadchodzącym tygodniu w poniedziałek i wtorek musimy skrócić godziny pracy Biura SD UW.
Jednakże od środy 06.10 działamy już normalnie 🙂
W poniedziałek i wtorek 03-04.10 Biuro będzie wyjątkowo otwarte w godzinach 11:30-16:00.
*****
Dear PhD students,
in the upcoming week, on Monday and Tuesday, we have to shorten the opening hours of the PhD Students’ Union Office.
However, from Wednesday, October 6, we are operating normally 🙂

On Monday and Tuesday, 03-04.10, our office will be exceptionally open from 11:30 to 16:00.

Czytaj dalej

[UOUW] Przyjmowanie zgłoszeń kursów na II trymestr 2021/2022 w ramach Uniwersytetu Otwartego UW

[UOUW] Przyjmowanie zgłoszeń kursów na II trymestr 2021/2022 w ramach Uniwersytetu Otwartego UW

Drogie i Drodzy,
gorąco zapraszamy Was do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW.
Uniwersytet Otwarty UW rozpoczął przyjmowanie propozycji autorskich kursów na II trymestr 2021/2022.
✍️ Kursy zgłasza się poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie: https://isos.uo.uw.edu.pl/wykladowca/
👉 Zgłoszenie kursu w formie pliku pdf z zeskanowym podpisem i e-mailową zgodą Dziekana/Dyrektora Jednostki na prowadzenie zajęć oraz oświadczeniem o posiadaniu statusu doktoranta należy przesłać do 29 października, do godz. 17.00 (piątek) na adres e-mail: katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.pl, magdalena.wyrwich@uo.uw.edu.pl lub dorota.palys@uo.uw.edu.pl.
📍 Uniwersytet Otwarty w szczególności poszukuje Wykładowców kursów językowych, prowadzących zajęcia na poziomie A1 oraz osoby chętne do poprowadzenia zajęć informatycznych.
Jednocześnie do składania programów kursów pracownicy UO zachęcają wszystkich Wykładowców z ciekawymi pomysłami i chęcią popularyzowania wiedzy.
👉 Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zgłaszania kursów oraz współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW, dostępnymi na stronie internetowej w zakładce Dla wykładowców.
Czytaj dalej

Forma i terminy składania wniosków o stypendia doktoranckie, zwiększenie stypendium oraz stypendium Rektora

Forma i terminy składania wniosków o stypendia doktoranckie, zwiększenie stypendium oraz stypendium Rektora

❗️ Drogie i Drodzy,
stypendia doktoranckie (dotyczą studiów doktoranckich) są bardzo ważnym tematem dla większości z nas, dlatego prosimy, abyście zapoznali się z aktualnymi terminami składania wniosków stypendialnych oraz szczegółowymi zasadami oceny wniosków stypendialnych na poszczególnych Wydziałach.
 
➡️ Wnioski o przyznanie poniższych stypendiów w roku akademickim 2021/2022 składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb (zakładka DLA WSZYSTKICH –> WNIOSKI).
Nie składamy wersji papierowych wniosków!
 
➡️ Stypendium doktoranckie:
 
👉 zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim: 
 
➡️ Zwiększenie stypendium doktoranckiego:
 
👉 zarządzenie nr 179 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5558/M.2020.355.Zarz.179.pdf
 
➡️ Stypendium Rektora dla doktorantów:
 
👉 zarządzenie nr 203 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5585/M.2020.381.Zarz.203.pdf
👉 zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego: 
 
ℹ Szczegółowe zasady oceny wniosków stypendialnych na poszczególnych wydziałach:
Czytaj dalej