Wybory 2022/2023: RD Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

Wybory 2022/2023: RD Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

27.01.2022 o godzinie 12:00

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Rady Doktorantów Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej (10 mandatów) na kadencję 2022/2023.

Spotkanie wyborcze odbędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzór zgody na kandydowanie znajduje się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (wówczas w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej).

Zgoda kandydata

W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej.

Deklaracja przynależności do jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

 

Informacja o narzędziu Ankieter:

 • Osoby uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu, które nie otrzymały powiadomienia z linkiem do głosowania na adres e-mail proszone są o kontakt mailowy z Komisją Wyborczą (komisjawyborczasd@uw.edu.pl);
 • Osoby, które otrzymały powiadomienie z linkiem do głosowania, a po wejściu w link wyświetlił się błąd „Internal Server Error” proszone są o:
  • zmianę formy przeglądania (na tryb incognito) lub;
  • zmianę przeglądarki, lub;
  • zmianę urządzenia;
 • W przypadku zaistnienia innych problemów z głosowaniem lub w sprawach związanych z aktualnie trwającymi wyborami prosimy o kontakt mailowy na adres: komisjawyborczasd@uw.edu.pl.
Czytaj dalej

Wybory 2022/2023: RD Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Wybory 2022/2023: RD Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

26.01.2022 o godzinie 18:00

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (7 mandatów) na kadencję 2022/2023.

Spotkanie wyborcze odbędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzór zgody na kandydowanie znajduje się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (wówczas w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej).

Zgoda kandydata

W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

Deklaracja przynależności do jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

 

Informacja o narzędziu Ankieter:

 • Osoby uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu, które nie otrzymały powiadomienia z linkiem do głosowania na adres e-mail proszone są o kontakt mailowy z Komisją Wyborczą (komisjawyborczasd@uw.edu.pl);
 • Osoby, które otrzymały powiadomienie z linkiem do głosowania, a po wejściu w link wyświetlił się błąd „Internal Server Error” proszone są o:
  • zmianę formy przeglądania (na tryb incognito) lub;
  • zmianę przeglądarki, lub;
  • zmianę urządzenia;
 • W przypadku zaistnienia innych problemów z głosowaniem lub w sprawach związanych z aktualnie trwającymi wyborami prosimy o kontakt mailowy na adres: komisjawyborczasd@uw.edu.pl.
Czytaj dalej

Wybory 2022/2023: Rada Wydziału Socjologii

Wybory 2022/2023: Rada Wydziału Socjologii

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

25.01.2022 o godzinie 19:00

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Rady Wydziału Socjologii (1 mandat) na kadencję 2022/2023.

Spotkanie wyborcze odbędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzór zgody na kandydowanie znajduje się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (wówczas w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej).

Zgoda kandydata

W wyborach udział wziąć mogą zarówno doktoranci studiów III stopnia prowadzonych na Wydziałe Socjologii, jak i doktoranci Szkół Doktorskich, którzy w deklaracji przynależności do jednostki naukowej wskażą Wydział Socjologii.

Deklaracja przynależności do jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

 

Informacja o narzędziu Ankieter:

 • Osoby uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu, które nie otrzymały powiadomienia z linkiem do głosowania na adres e-mail proszone są o kontakt mailowy z Komisją Wyborczą (komisjawyborczasd@uw.edu.pl);
 • Osoby, które otrzymały powiadomienie z linkiem do głosowania, a po wejściu w link wyświetlił się błąd „Internal Server Error” proszone są o:
  • zmianę formy przeglądania (na tryb incognito) lub;
  • zmianę przeglądarki, lub;
  • zmianę urządzenia;
 • W przypadku zaistnienia innych problemów z głosowaniem lub w sprawach związanych z aktualnie trwającymi wyborami prosimy o kontakt mailowy na adres: komisjawyborczasd@uw.edu.pl.
Czytaj dalej

Wybory 2022/2023: WRD Wydziału Socjologii - wybory ponowne

Wybory 2022/2023: WRD Wydziału Socjologii – wybory ponowne

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

25.01.2022 o godzinie 19:00

odbędą się wybory ponowne przedstawicieli doktorantów do

Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Socjologii (3 mandaty) na kadencję 2022/2023.

Spotkanie wyborcze odbędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzór zgody na kandydowanie znajduje się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (wówczas w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej).

Zgoda kandydata

W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci studiów III stopnia prowadzonych na Wydziałe Socjologii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

 

Informacja o narzędziu Ankieter:

 • Osoby uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu, które nie otrzymały powiadomienia z linkiem do głosowania na adres e-mail proszone są o kontakt mailowy z Komisją Wyborczą (komisjawyborczasd@uw.edu.pl);
 • Osoby, które otrzymały powiadomienie z linkiem do głosowania, a po wejściu w link wyświetlił się błąd „Internal Server Error” proszone są o:
  • zmianę formy przeglądania (na tryb incognito) lub;
  • zmianę przeglądarki, lub;
  • zmianę urządzenia;
 • W przypadku zaistnienia innych problemów z głosowaniem lub w sprawach związanych z aktualnie trwającymi wyborami prosimy o kontakt mailowy na adres: komisjawyborczasd@uw.edu.pl.
Czytaj dalej

Wybory 2022/2023: RD Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Wybory 2022/2023: RD Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

25.01.2022 o godzinie 18:00

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (6 mandatów) na kadencję 2022/2023.

Spotkanie wyborcze odbędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzór zgody na kandydowanie znajduje się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (wówczas w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej).

Zgoda kandydata

W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Deklaracja przynależności do jednostki naukowej

Wiceprzewodnicząca Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Maria Dąbrowska

 

Informacja o narzędziu Ankieter:

 • Osoby uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu, które nie otrzymały powiadomienia z linkiem do głosowania na adres e-mail proszone są o kontakt mailowy z Komisją Wyborczą (komisjawyborczasd@uw.edu.pl);
 • Osoby, które otrzymały powiadomienie z linkiem do głosowania, a po wejściu w link wyświetlił się błąd „Internal Server Error” proszone są o:
  • zmianę formy przeglądania (na tryb incognito) lub;
  • zmianę przeglądarki, lub;
  • zmianę urządzenia;
 • W przypadku zaistnienia innych problemów z głosowaniem lub w sprawach związanych z aktualnie trwającymi wyborami prosimy o kontakt mailowy na adres: komisjawyborczasd@uw.edu.pl.
Czytaj dalej

Wybory 2022/2023: WRD Wydziału Polonistyki

Wybory 2022/2023: WRD Wydziału Polonistyki

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

21.01.2022 o godzinie 18:30

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Polonistyki (4 mandaty) na kadencję 2022/2023.

Spotkanie wyborcze odbędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzór zgody na kandydowanie znajduje się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (wówczas w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej).

Zgoda kandydata

W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci studiów III stopnia prowadzonych na Wydziale Polonistyki.

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

 

Informacja o narzędziu Ankieter:

 • Osoby uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu, które nie otrzymały powiadomienia z linkiem do głosowania na adres e-mail proszone są o kontakt mailowy z Komisją Wyborczą (komisjawyborczasd@uw.edu.pl);
 • Osoby, które otrzymały powiadomienie z linkiem do głosowania, a po wejściu w link wyświetlił się błąd „Internal Server Error” proszone są o:
  • zmianę formy przeglądania (na tryb incognito) lub;
  • zmianę przeglądarki, lub;
  • zmianę urządzenia;
 • W przypadku zaistnienia innych problemów z głosowaniem lub w sprawach związanych z aktualnie trwającymi wyborami prosimy o kontakt mailowy na adres: komisjawyborczasd@uw.edu.pl.
Czytaj dalej