Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie z II filaru mija z końcem tego tygodnia tj. z dniem 9.12.2018.

Po tym terminie wnioski wymagające rozliczenia w tym roku nie będą przyjmowane.