Zarząd Samorządu Doktorantów UW w kadencji 2017/2018

Skład Zarządu Samorządu Doktorantów UW w kadencji 2017/2018:

Przewodniczący Zarządu SD UW:

mgr Kamil Mieszkowski

e-mail: kamil.mieszkowski@samorzad.uw.edu.pl

Tel. +48 694 974 953

(Wydział Zarządzania)

Członkowie Zarządu SD UW:

mgr Łukasz Hnatkowski

(Wydział Nauk Ekonomicznych)

mgr Monika Woźniak

(Wydział Filozofii i Socjologii)

mgr Mateusz Kabut

(Wydział Zarządzania)

mgr Magdalena Paul

(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

mgr Anna Klingofer

(Wydział Orientalistyczny)

mgr Agnieszka Lesiczka

(Wydział Orientalistyczny)