Zarząd Samorządu Doktorantów UW

Aktualnie w skład Zarządu Samorządu Doktorantów UW wchodzą:

Przewodniczący Zarządu SD UW:

mgr Kamil Mieszkowski

e-mail: kamil.mieszkowski@samorzad.uw.edu.pl

Tel. +48 694 974 953

(Wydział Zarządzania)

 

Członkowie Zarządu Samorządu Doktorantów UW:

mgr Łukasz Hnatkowski

(Wydział Prawa i Administracji)

mgr Małgorzata Kuczara

(Wydział Zarządzania)

mgr Natalia Greniewska

(Wydział Orientalistyczny)

mgr Maciej Ciemny

(Wydział Fizyki)

mgr Anna Klingofer-Szostakowska

(Wydział Orientalistyczny)

mgr Bartosz Nieścior

(Wydział Prawa i Administracji)

Do kompetencji ZSD UW należą:

 • wykonywanie uchwał Rady,
 • reprezentowanie przed organami Uniwersytetu interesy doktorantów,
 • uzgadnianie z władzami Uniwersytetu zasad przyznawania świadczeń ze środków Uniwersytetu w zakresie przeznaczonym dla doktorantów,
 • podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie podziału środków finansowych przyznanych Samorządowi,
 • wybieranie przedstawicieli doktorantów, którzy nie są wybierani przez Radę,
 • delegowanie przedstawicieli doktorantów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów,
 • rozstrzyganie w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu,
 • powoływanie do dwóch Zastępców Przewodniczącego, którzy zastępują Przewodniczącego, zgodnie ze wskazaną przez Zarząd kolejnością,
 • promowanie Kodeksu Etyki Doktoranta,
 • uchwalanie Regulamin Zarządu,
 • uchwalanie Regulamin Przyznawania Dofinansowania.

Więcej na ten temat można znaleźć w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego  tutaj.

Sprawozdania i uchwały

 • 2016-03-20
 • 2016-02-15
 • 2016-01-17
 • 2015-12-09
 • 2015-11-20
 • 2015-10-15

Poprzednie kadencje ZSD

 • Kadencja 2017/2018
 • Kadencja 2016/2017
 • Kadencja 2015/2016
 • Kadencja 2014/2015
 • Kadencja 2013/2014
 • Kadencja 2012/2013
 • Kadencja 2011/2012
 • Kadencja 2010/2011
 • Kadencja 2009/2010
 • Kadencja 2008/2009
 • Kadencja 2007/2008
 • Kadencja 2006/2007
 • Kadencja 2005/2006