Zarząd Samorządu Doktorantów UW

Zarząd Samorządu Doktorantów UW w kadencji 2021/2022:

(od dnia 29.11.2021)

Przewodniczący Samorządu Doktorantów UW:

mgr Przemysław Mroczkowski

przemyslaw.mroczkowski[at]samorzad.uw.edu.pl

 

Członkowie Zarządu Samorządu Doktorantów UW:

mgr Szura Bruni

(Wydział Artes Liberales)

mgr Przemysław Brzuszczak

(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

mgr Aleksandra Grzegorska

(Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, Wydział Archeologii)

mgr Karolina Połczyńska

(Wydział Fizyki)

mgr Jakub Róg

(Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Wydział Filozofii)

mgr Tomasz Wąs

(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

 

 

Zarząd Samorządu Doktorantów UW (do dnia 18.11.2021):

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UW:

mgr Justyna Sobolewska

justyna.sobolewska[at]samorzad.uw.edu.pl

(Wydział Zarządzania)

 

Członkowie Zarządu Samorządu Doktorantów UW:

mgr Szura Bruni

(Wydział Artes Liberales)

mgr Damian Michalik

(Wydział Fizyki)

mgr Maciej Kolanowski

(Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)

mgr Damian Lodowski

(Wydział Geologii)

mgr Przemysław Mroczkowski

(Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

Do kompetencji ZSD UW należą:

 • wykonywanie uchwał Rady,
 • reprezentowanie przed organami Uniwersytetu interesy doktorantów,
 • uzgadnianie z władzami Uniwersytetu zasad przyznawania świadczeń ze środków Uniwersytetu w zakresie przeznaczonym dla doktorantów,
 • podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie podziału środków finansowych przyznanych Samorządowi,
 • wybieranie przedstawicieli doktorantów, którzy nie są wybierani przez Radę,
 • delegowanie przedstawicieli doktorantów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów,
 • rozstrzyganie w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu,
 • powoływanie do dwóch Zastępców Przewodniczącego, którzy zastępują Przewodniczącego, zgodnie ze wskazaną przez Zarząd kolejnością,
 • promowanie Kodeksu Etyki Doktoranta,
 • uchwalanie Regulamin Zarządu,
 • uchwalanie Regulamin Przyznawania Dofinansowania.

Więcej na ten temat można znaleźć w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego  tutaj.

 

Poprzednie kadencje ZSD

Kadencja 2020/2021
Kadencja 2019/2020
Kadencja 2018/2019
Kadencja 2017/2018
Kadencja 2016/2017
Kadencja 2015/2016
Kadencja 2014/2015
Kadencja 2013/2014
Kadencja 2012/2013
Kadencja 2011/2012
Kadencja 2010/2011
Kadencja 2009/2010
Kadencja 2008/2009
Kadencja 2007/2008
Kadencja 2006/2007
Kadencja 2005/2006