Zarząd Samorządu Doktorantów UW

Aktualnie w skład Zarządu Samorządu Doktorantów UW wchodzą:

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UW:

mgr Natalia Greniewska

n.greniewska@samorzad.uw.edu.pl

(Wydział Orientalistyczny)

 

Członkowie Zarządu Samorządu Doktorantów UW:

mgr Agnieszka Łyś

(Wydział Psychologii)

mgr Damian Michalik

(Wydział Fizyki)

mgr Katarzyna Dombrowicz

(Wydział Orientalistyczny)

mgr Damian Lodowski

(Wydział Geologii)

mgr Justyna Sobolewska

(Wydział Zarządzania)

Do kompetencji ZSD UW należą:

 • wykonywanie uchwał Rady,
 • reprezentowanie przed organami Uniwersytetu interesy doktorantów,
 • uzgadnianie z władzami Uniwersytetu zasad przyznawania świadczeń ze środków Uniwersytetu w zakresie przeznaczonym dla doktorantów,
 • podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie podziału środków finansowych przyznanych Samorządowi,
 • wybieranie przedstawicieli doktorantów, którzy nie są wybierani przez Radę,
 • delegowanie przedstawicieli doktorantów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów,
 • rozstrzyganie w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu,
 • powoływanie do dwóch Zastępców Przewodniczącego, którzy zastępują Przewodniczącego, zgodnie ze wskazaną przez Zarząd kolejnością,
 • promowanie Kodeksu Etyki Doktoranta,
 • uchwalanie Regulamin Zarządu,
 • uchwalanie Regulamin Przyznawania Dofinansowania.

Więcej na ten temat można znaleźć w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego  tutaj.

Sprawozdania i uchwały

2016-03-20
2016-02-15
2016-01-17
2015-12-09
2015-11-20
2015-10-15

Poprzednie kadencje ZSD

Kadencja 2019/2020
Kadencja 2018/2019
Kadencja 2017/2018
Kadencja 2016/2017
Kadencja 2015/2016
Kadencja 2014/2015
Kadencja 2013/2014
Kadencja 2012/2013
Kadencja 2011/2012
Kadencja 2010/2011
Kadencja 2009/2010
Kadencja 2008/2009
Kadencja 2007/2008
Kadencja 2006/2007
Kadencja 2005/2006