Wydziałowe Rady Doktorantów UW

Wydziałowe Rady Doktorantów w kadencji 2018/2019

Strona będzie sukcesywnie uzupełniana danymi od poszczególnych WRD.

Ośrodek Badań nad Atlantykiem Europy Południowo-Wschodniej

Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych

Wydział Artes Liberales

Wydział Biologii

 Wydział Chemii

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Wydział Filozofii i Socjologii - Instytut Socjologii

Wydział Filozofii i Socjologii - Instytut Filozofii

Wydział Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Międzynarodowych

Wydział Geologii

Wydział Historyczny

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Wydział Neofilologii

Wydział Orientalistyczny

Wydział Polonistyki

Wydział Pedagogiczny

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Zarządzania

Poprzednie kadencje WRD

 • Kadencja 2017/2018
 • Kadencja 2016/2017
 • Kadencja 2015/2016
 • Kadencja 2014/2015
 • Kadencja 2013/2014
 • Kadencja 2012/2013
 • Kadencja 2011/2012
 • Kadencja 2010/2011
 • Kadencja 2009/2010
 • Kadencja 2008/2009
 • Kadencja 2007/2008
 • Kadencja 2006/2007
 • Kadencja 2005/2006