Wydziałowe Rady Doktorantów UW

Wydziałowe Rady Doktorantów w kadencji 2018/2019

Strona będzie sukcesywnie uzupełniana danymi od poszczególnych WRD.

Ośrodek Badań nad Atlantykiem Europy Południowo-Wschodniej

Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych

Wydział Artes Liberales

Wydział Biologii

Przewodniczący WRD
Krzysztof Romaniuk
Delegat WRD
Przemysław Decewicz
Pozostali członkowie WRD
Rafał Becker, Adrian Górecki, Tomasz Krucoń, Michał Markowski, Michał Styczyński
Adres strony internetowej WRD
www.biol.uw.edu.pl/wrd

Wydział Chemii

Adres strony internetowej WRD
http://www.chem.uw.edu.pl/doktoranci/struktura/

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Wydział Filozofii i Socjologii - Instytut Socjologii

Przewodniczący WRD

mgr Monika Helak (Przewodnicząca), m.helak@is.uw.edu.pl, tel. 691-923-314

Delegat WRD

mgr Michał Nawrocki (mjnawro@gmail.com)

Pozostali członkowie WRD

dr Marta Pietrusińska (zastępczyni przewodniczącej) mpietrusinska@uw.edu.pl
mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl, tel. 502-463-847
mgr Krzysztof Gubański krzysztof.gubanski@gmail.com
mgr Agnieszka Karlińska a.karlinska@is.uw.edu.pl
mgr Justyna Kościńska j.koscinska@is.uw.edu.pl
mgr Jan Kujawski j.kujawski@is.uw.edu.pl
mgr Michał Nawrocki mjnawro@gmail.com
mgr Camill Trepka k.trepka@is.uw.edu.pl

Pełną listę przedstawicieli Samorządu doktorantów IS UW znaleźć można pod adresem:
http://www.is.uw.edu.pl/pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-iii-stopnia-doktoranckie/samorzad-doktorantow/

Wydział Filozofii i Socjologii - Instytut Filozofii

Wydział Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Międzynarodowych

Wydział Geologii

Wydział Historyczny

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Adres strony internetowej WRD
http://doktoranci.mimuw.edu.pl/

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Wydział Neofilologii

Wydział Orientalistyczny

Wydział Polonistyki

Wydział Pedagogiczny

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Zarządzania

Poprzednie kadencje WRD

Kadencja 2017/2018
Kadencja 2016/2017
Kadencja 2015/2016
Kadencja 2014/2015
Kadencja 2013/2014
Kadencja 2012/2013
Kadencja 2011/2012
Kadencja 2010/2011
Kadencja 2009/2010
Kadencja 2008/2009
Kadencja 2007/2008
Kadencja 2006/2007
Kadencja 2005/2006