Akty prawne

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego:

  • Zarządzenie nr 201 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego [wraz z treścią Uchwały Rady Samorządu Doktorantów UW nr 37/RSDUW/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego].
  • Obwieszczenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego [wraz z tekstem jednolitym Regulaminu oraz Uchwały wprowadzającej nr 28/2019].