Rada Samorządu Doktorantów w kadencji 2018/2019

Sekretarz:

Tymoteusz Oleniecki

(Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych)

Członkowie Rady Samorządu Doktorantów:

Przemysław Decewicz

(Wydział Biologii)

Joanna Chlebiej

(Wydział Zarządzania)

Marcin Mazurek

(Instytut Filozofii)

Jan Kujawski

(Instytut Socjologii)

Daniel Brzeszcz

 (Wydział Polonistyki)

Łukasz Piotr Charzewski

(Wydział Fizyki)

Oleh Skrynyk

(Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Adrian Jarzyna

(Wydział Geologii)

Grzegorz Kulesza

(Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Marcin Przybyłko

(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Amanda Dziubińska

(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Monika Dubiel

(Wydział Neofilologii)

Sara Manasterska

(Wydział Orientalistyczny)

Ewelina Kownacka

(Wydział Pedagogiczny)

Łukasz Hnatkowski

(Wydział Prawa i Administracji)

Magdalena Skrodzka

(Wydział Psychologii)

Tomasz Dziewicki

(Wydział Historyczny)

Tymoteusz Oleniecki

(Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych)

Wojciech Ejsmond

(Ośrodek Badań nad Atlantykiem Europy Południowo – Wschodniej)

Anita Zawisza

(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)