Rada Samorządu Doktorantów w kadencji 2017/2018

Sekretarz:

mgr Joanna Chlebiej
(Wydział Zarządzania)

Członkowie:

Monika Stobiecka
(Wydział Artes Liberales)

Przemysław Decewicz
(Wydział Biologii)

Joanna Chlebiej
(Wydział Zarządzania)

Magda Kaźmierczak
(Instytut Filozofii)

Łukasz Charzewski
(Wydział Fizyki)

Katarzyna Słomska
(Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Anna Jezierska
(Wydział Geologii)

Agata Balińska
(Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Maciej Zielenkiewicz
(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Karol Partyka
(Wydział Nauk Ekonomicznych)

Michał Goszczyński
(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Maciej Rosiński
(Wydział Neofilologii)

Sara Manasterska
(Wydział Orientalistyczny)

Jakub Sokolnicki
(Wydział Pedagogiczny)

Aleksandra Orzeł
(Wydział Prawa i Administracji)

Paweł Motyka
(Wydział Psychologii)

Magdalena Luto
(Wydział Historyczny)

Hleb Andryianau
(Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych)

Wojciech Ejsmond
(Ośrodek Badań nad Atlantykiem Europy Południowo – Wschodniej)

Magdalena Paul
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)