Rada Samorządu Doktorantów UW

Rada Samorządu Doktorantów w kadencji 2018/2019:

Sekretarz:

Tymoteusz Oleniecki

(Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych)

Członkowie Rady Samorządu Doktorantów:

Przemysław Decewicz
(Wydział Biologii)

Joanna Chlebiej
(Wydział Zarządzania)

Marcin Mazurek
(Instytut Filozofii)

Jan Kujawski

(Instytut Socjologii)

Daniel Brzeszcz

 (Wydział Polonistyki)

Łukasz Piotr Charzewski

(Wydział Fizyki)

Oleh Skrynyk

(Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Adrian Jarzyna
(Wydział Geologii)

Grzegorz Kulesza
(Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Marcin Przybyłko

(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Marta Miedzińska

(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Weronika Kaźmierczak

(Wydział Neofilologii)

Sara Manasterska

(Wydział Orientalistyczny)

Ewelina Kownacka

(Wydział Pedagogiczny)

Łukasz Hnatkowski

(Wydział Prawa i Administracji)

Magdalena Skrodula

(Wydział Psychologii)

Tomasz Dziewicki

(Wydział Historyczny)

Tymoteusz Oleniecki

(Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych)

Wojciech Ejsmond

(Ośrodek Badań nad Atlantykiem Europy Południowo - Wschodniej)

Anita Zawisza

(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Sprawozdania i uchwały

13 lutego 2018:
protokół | uchwały

Poprzednie kadencje RSD

 • Kadencja 2017/2018
 • Kadencja 2016/2017
 • Kadencja 2015/2016
 • Kadencja 2014/2015
 • Kadencja 2013/2014
 • Kadencja 2012/2013
 • Kadencja 2011/2012
 • Kadencja 2010/2011
 • Kadencja 2009/2010
 • Kadencja 2008/2009
 • Kadencja 2007/2008
 • Kadencja 2006/2007
 • Kadencja 2005/2006