Rada Samorządu Doktorantów UW

Rada Samorządu Doktorantów w kadencji 2018/2019:

Sekretarz:

Tymoteusz Oleniecki

(Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych)

Członkowie Rady Samorządu Doktorantów:

Przemysław Decewicz

(Wydział Biologii)

Joanna Chlebiej

(Wydział Zarządzania)

Marcin Mazurek

(Instytut Filozofii)

Jan Kujawski

(Instytut Socjologii)

Daniel Brzeszcz

 (Wydział Polonistyki)

Łukasz Piotr Charzewski

(Wydział Fizyki)

Oleh Skrynyk

(Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Adrian Jarzyna

(Wydział Geologii)

Grzegorz Kulesza

(Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Marcin Przybyłko

(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Amanda Dziubińska

(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Monika Dubiel

(Wydział Neofilologii)

Sara Manasterska

(Wydział Orientalistyczny)

Ewelina Kownacka

(Wydział Pedagogiczny)

Łukasz Hnatkowski

(Wydział Prawa i Administracji)

Magdalena Skrodzka

(Wydział Psychologii)

Tomasz Dziewicki

(Wydział Historyczny)

Tymoteusz Oleniecki

(Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych)

Wojciech Ejsmond

(Ośrodek Badań nad Atlantykiem Europy Południowo - Wschodniej)

Anita Zawisza

(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Sprawozdania i uchwały

13 lutego 2018:
protokół | uchwały
16 kwietnia 2018:
protokół | uchwała
14 maja 2018:
protokół | uchwały
30 maja 2018:
protokół | uchwała
18 czerwca 2018r.
protokół | uchwała
4 lipca 2018r.
protokół | uchwała
29 października 2018r.
protokół
14 stycznia 2019r.

Poprzednie kadencje RSD

Kadencja 2017/2018
Kadencja 2016/2017
Kadencja 2015/2016
Kadencja 2014/2015
Kadencja 2013/2014
Kadencja 2012/2013
Kadencja 2011/2012
Kadencja 2010/2011
Kadencja 2009/2010
Kadencja 2008/2009
Kadencja 2007/2008
Kadencja 2006/2007
Kadencja 2005/2006