Rady Naukowe Dyscyplin

Przedstawiciele doktorantów w Radach Naukowych Dyscyplin:

 

Archeologia: Aleksandra Cetwińska

Astronomia: Patryk Iwanek

Ekonomia i Finanse: Justyna Sobolewska

Filozofia: Maciej Bednarski

Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna: Justyna Ślawska

Historia: Karolina Białas

Językoznawstwo: Arkadiusz Bogucki

Literaturoznawstwo: Katarzyna Dombrowicz

Nauki Biologiczne: Agata Wdowiak

Nauki Chemiczne: Joanna Macnar

Nauki Fizyczne: Maciej Kolanowski

Informatyka i Matematyka: Bartłomiej Polaczyk

Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie: Przemysław
Brzuszczak

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach: Anita Zawisza

Nauki o Kulturze i Religii: Alicja Relidzyńska

Nauki o Sztuce: Petra Skarupsky

Nauki o Zarządzaniu i Jakości: Jan Zadrożny

Nauki o Ziemi i Środowisku: brak przedstawiciela

Nauki Prawne: Rafał Smoleń

Nauki Socjologiczne: Piotr Drygas

Pedagogika: Piotr Wróbel

Psychologia: Wojciech Waleriańczyk

Poprzednie kadencje

Kadencja 2020/2021

Kadencja 2019/2020

Rady naukowe dyscyplin zostały utworzone w roku akademickim 2019/2020.