Rady Dydaktyczne

Przedstawiciele doktorantów w Radach Dydaktycznych:

1. antropozoologia; artes liberales; filologia nowogrecka; kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska: Hubert Będkowski, Agata Starownik

2. biologia; biotechnologia; ochrona środowiska: Paweł Hałakuc, Igor Siedlecki

3. zarządzanie środowiskiem (Environmental Management): Paweł Hałakuc

4. chemia; chemia (Chemistry); chemia medyczna; chemiczna analiza instrumentalna; chemia stosowana; zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe; energetyka i chemia jądrowa: brak przedstawiciela

5. dziennikarstwo i medioznawstwo; Logistyka i administrowanie w mediach; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; zarządzanie Big Data: Ksenia Wróblewska, Anna Bielecka

6. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; architektura przestrzeni informacyjnych; Publikowanie współczesne: Anna Sieradzan, Anna Bielecka

7. bioetyka; filozofia; International Studies in Philosophy: Zuzanna Jusińska, Joanna Wysocka-Andrusiewicz

8. socjologia; socjologia cyfrowa; język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem: brak przedstawiciela

9. kognitywistyka; kognitywistyka (Cognitive Science): Krzysztof Sękowski, Anna Schudy

10. astronomia; europejskie studia optyki okularowej i optometrii; fizyka; nauczanie fizyki; optometria; Physics (Studies in English); zastosowania fizyki w biologii i medycynie; geofizyka w geologii; inżynieria nanostruktur: Karolina Połczyńska, Aleksander Rodek

11. geografia; gospodarka przestrzenna: brak przedstawiciela 

12. geologia stosowana; geologia poszukiwawcza; geologia: Michał Pisz

13. etnologia i antropologia kulturowa: Magdalena Góralska, Marcin Skupiński

14. archaeology (Studies in English); archeologia: Anna Mech, Aleksandra Cetwińska

15. historia; historia i kultura Żydów: Tadeusz Mroziuk, Kalina Słaboszowska

16. historia sztuki: Łukasz Żuchowski, Julia Harasimowicz

17. muzykologia: Ewa Chamczyk, Jan Lech

18. lingwistyka stosowana: Michał Górnik

19. filologia białoruska z językiem angielskim; filologia rosyjska; kulturoznawstwo Europy; Środkowo-Wschodniej; studia nad słowiańszczyzną wschodnią; ukrainistyka z językiem angielskim: Dawid Bzorek, Katarzyna Gajda

20. informatyka; matematyka; inżynieria obliczeniowa: Juliusz Straszyński

21. bioinformatyka i biologia systemów: Paweł Hałakuc, Anna Macioszek

22. ekonomia; Data Science and Business Analytics; międzykierunkowe studia; konomicznomatematyczne; finanse, inwestycje i rachunkowość; finanse i rachunkowość; Finance, International Investment and Accounting; informatyka i ekonometria; International Economics; Quantitative Finance: Robert Wojciechowski, Jakub Sokołowski

23. bezpieczeństwo wewnętrzne; europeistyka – integracja europejska; Graduate Programme in International Relations; Graduate Programme in Political: Cezary Golędzinowski, Linda Masalska

23a. Graduate Programme in International Relations; Undergraduate Programme in International Relations; Undergraduate Programme in Political Science; Graduate Programme in International Relations; Graduate Programme in Political Science; European Politics and Economic: Cezary Golędzinowski, Alexander Parmee

24. europeistyka – studia europejskie; europeistyka: Cezary Golędzinowski

25. Humanitarian Action: Maciej Piotrowski

26. Helwetologia – studia szwajcarskie: brak przedstawiciela

27. filologia angielska (English Studies): brak przedstawiciela

28. studia filologicznokulturoznawcze: Jakub Koral

29. filologia romańska: Julia Lipińska

30. germanistyka: Arkadiusz Bogucki

31. filologia włoska: Aleksandra Pogońska-Baranowska

32. hungarystyka, fennistyka, filologia ugrofińska: Ariana Fabiszewska

33. hispanistyka stosowana; iberystyka; iberystyka: hispanistyka; iberystyka: portugalistyka; filologia iberyjska: Katarzyna Kowalska, Zuzanna Geremek

34. komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka; Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies; orientalistyka; orientalistyka – afrykanistyka: Katarzyna Dombrowicz, Natalia Greniewska,

34a. Studia wschodnie: Maka Khutsishvili, Anna Frączek-Czapla

35. Graduate Programme in Teaching English to Young Learners; Pedagogika; pedagogika małego dziecka; pedagogika nauczycielska; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: Piotr Wróbel

36. filologia bałtycka; filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie; filologia polska; filologia polskiego języka migowego; kulturoznawstwo – wiedza o kulturze; logopedia ogólna i kliniczna; logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna; slawistyka; sztuki społeczne: Adrianna Karbowiak, Katarzyna Muszyńska, Marlena Rycombel

37. administracja; prawo; prawo finansowe i skarbowość; samorząd terytorialny i polityka regionalna: Rafał Smoleń, Zuzanna Buszman

38. psychologia (Psychology); stosowana psychologia zwierząt: Katarzyna Kiełb, Paulina Olszak

39. kryminologia; praca socjalna; profilaktyka społeczna i resocjalizacja; socjologia stosowana i antropologia społeczna: Grzegorz Całek

40. International Business Program; Master in Food Systems; finanse, rachunkowość i ubezpieczenia; zarządzanie; zarządzanie finansami i rachunkowość: Maria Schulders, Adam Grzywacz

41. nauczanie języków obcych: brak przedstawiciela

42. kryminalistyka i nauki sądowe; kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa; kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa; kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna: Emilia Jasińska

43. studia amerykanistyczne (American Studies); gospodarka przestrzenna; studia regionalne i lokalne: Ksenia Wróblewska

44. międzywydziałowe studia ochrony środowiska; Sustainable Development: brak przedstawiciela

45. studia miejskie: brak przedstawiciela

Poprzednie kadencje

Kadencja 2020/2021

Kadencja 2019/2020

Rady dydaktyczne zostały utworzone w roku akademickim 2019/2020.