Przedstawiciele doktorantów w Komisjach Senatu Uniwersytetu Warszawskiego od 21 lutego 2018 r.

Przedstawiciele doktorantów w Komisjach Senatu Uniwersytetu Warszawskiego od 21 lutego 2018 r.:

Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów

  • mgr Oleh Skrynyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Komisja Senacka ds. Naukowych

  • mgr Łukasz Hnatkowski – Wydział Prawa i Administracji
  • mgr Małgorzata Kuczara – Wydział Zarządzania

Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej

  • mgr Anna Klingofer-Szostakowska – Wydział Orientalistyczny

Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego

  • mgr Marta Rajkowska – Wydział Prawa i Administracji

Komisja Senacka ds. Socjalnych

  • mgr Kamil Mieszkowski – Wydział Zarządzania

Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

  • mgr Natalia Greniewska – Wydział Orientalistyczny

Komisja Senacka Prawno-Statutowa

  • mgr Paweł Piwowar – Wydział Prawa i Administracji