Przedstawiciele doktorantów w Komisjach Senatu Uniwersytetu Warszawskiego od 21.01.2019 r.

Przedstawiciele doktorantów w Komisjach Senatu Uniwersytetu Warszawskiego od 21 stycznia 2019 r.:

Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów

  • mgr Justyna Sobolewska – Wydział Zarządzania

Komisja Senacka ds. Naukowych

  • mgr Amanda Dziubińska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
  • mgr Katarzyna Bujak – Wydział Biologii

Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej

  • mgr Rafał Smoleń – Wydział Prawa i Administracji

Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego

  • mgr Anna Bielecka – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Komisja Senacka ds. Socjalnych

  • mgr Jakub P. Sęk – Wydział Chemii

Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

  • mgr Amanda Dziubińska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Komisja Senacka Prawno-Statutowa

  • mgr Damian Michalik – Wydział Fizyki