Przedstawiciele doktorantów w innych organach Uniwersytetu Warszawskiego

Przedstawiciele doktorantów w innych organach Uniwersytetu Warszawskiego:

Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

  • mgr Michał Goszczyński – Wydział Zarządzania

Rada Biblioteczna

Rada Szkoły Języków Obcych

Rada Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji