Inni przedstawiciele i przedstawicielki

Przedstawiciele doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego poza uczelnią:

Przedstawiciele doktorantów w Komisjach Senatu oraz komisjach dyscyplinarnych Uniwersytetu Warszawskiego od 17.03.2021 r.:

Komisja Senacka ds. Finansowych

 • Justyna Sobolewska (Wydział Zarządzania)

Komisja Senacka ds. Naukowych

 • Katarzyna Dombrowicz (Wydział Orientalistyczny)
 • Maciej Kolanowski (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)

Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej

 • Aleksandra Cetwińska (Ośrodek Badań nad Antykiem Południowo-Wschodnim)

Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego

 • Damian Lodowski (Wydział Geologii)

Komisja Senacka ds. Socjalnych

 • Tadeusz Rubik (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska)

Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

 • Damian Michalik (Wydział Fizyki)

Komisja Senacka Prawno-Statutowa

 • Przemysław Mroczkowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

Informacje nt. Komisji na stronach Senatu UW

Komisja Dyscyplinarna ds. studentów i doktorantów

 • Alexandre Bruni (Wydział "Artes Liberales")
 • Aleksandra Cetwińska (Ośrodek Badań nad Antykiem Środkowo-Wschodnim)
 • Paweł Hałakuc (Wydział Biologii)
 • Karolina Oleksińska (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska)
 • Rafał Smoleń (Wydział Prawa i Administracji)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. studentów i doktorantów

 • Barbara Lipińska-Zańko (Wydział Pedagogiczny)
 • Paulina Stanik (Wydział Neofilologii)

Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

 • Katarzyna Bujak (Wydział Biologii)
 • Justyna Sobolewska (Wydział Zarządzania)

Poprzednie kadencje

Kadencja 2020/2021
Kadencja 2019/2020
Kadencja 2018/2019
Kadencja 2017/2018
Kadencja 2016/2017
Kadencja 2015/2016
Kadencja 2014/2015
Kadencja 2013/2014
Kadencja 2012/2013
Kadencja 2011/2012
Kadencja 2010/2011
Kadencja 2009/2010
Kadencja 2008/2009
Kadencja 2007/2008
Kadencja 2006/2007
Kadencja 2005/2006

Przedstawiciele doktorantów w innych organach Uniwersytetu Warszawskiego:

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia

 • mgr Natalia Greniewska
 • mgr Damian Michalik

Rada Biblioteczna

 • Jan Błachnio

Rada Szkoły Języków Obcych

Rada Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji

 

Poprzednie kadencje

Kadencja 2018/2019
Kadencja 2017/2018
Kadencja 2016/2017
Kadencja 2015/2016
Kadencja 2014/2015
Kadencja 2013/2014
Kadencja 2012/2013
Kadencja 2011/2012
Kadencja 2010/2011
Kadencja 2009/2010
Kadencja 2008/2009
Kadencja 2007/2008
Kadencja 2006/2007
Kadencja 2005/2006