Przedstawiciele SD UW

Przedstawiciele doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego poza uczelnią:

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • mgr Michał Goszczyński (Wydział Zarządzania)

Komisje i Zespoły Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Przedstawiciele doktorantów w Komisjach Senatu Uniwersytetu Warszawskiego od 21 lutego 2018 r.:

Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów

 • mgr Oleh Skrynyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Komisja Senacka ds. Naukowych

 • mgr Łukasz Hnatkowski – Wydział Prawa i Administracji
 • mgr Małgorzata Kuczara – Wydział Zarządzania

Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej

 • mgr Anna Klingofer-Szostakowska – Wydział Orientalistyczny

Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego

 • mgr Marta Rajkowska – Wydział Prawa i Administracji

Komisja Senacka ds. Socjalnych

 • mgr Kamil Mieszkowski – Wydział Zarządzania

Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

 • mgr Natalia Greniewska – Wydział Orientalistyczny

Komisja Senacka Prawno-Statutowa

 • mgr Paweł Piwowar – Wydział Prawa i Administracji

 

Poprzednie kadencje

 • Kadencja 2017/2018
 • Kadencja 2016/2017
 • Kadencja 2015/2016
 • Kadencja 2014/2015
 • Kadencja 2013/2014
 • Kadencja 2012/2013
 • Kadencja 2011/2012
 • Kadencja 2010/2011
 • Kadencja 2009/2010
 • Kadencja 2008/2009
 • Kadencja 2007/2008
 • Kadencja 2006/2007
 • Kadencja 2005/2006

Przedstawiciele doktorantów w innych organach Uniwersytetu Warszawskiego:

Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

 • mgr Michał Goszczyński - Wydział Zarządzania

Rada Biblioteczna

Rada Szkoły Języków Obcych

Rada Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji

 

Poprzednie kadencje

 • Kadencja 2017/2018
 • Kadencja 2016/2017
 • Kadencja 2015/2016
 • Kadencja 2014/2015
 • Kadencja 2013/2014
 • Kadencja 2012/2013
 • Kadencja 2011/2012
 • Kadencja 2010/2011
 • Kadencja 2009/2010
 • Kadencja 2008/2009
 • Kadencja 2007/2008
 • Kadencja 2006/2007
 • Kadencja 2005/2006