Przedstawiciele SD UW

Przedstawiciele doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego poza uczelnią:

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  • mgr Michał Goszczyński (Wydział Zarządzania)

Komisje i Zespoły Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Przedstawiciele doktorantów w Komisjach Senatu Uniwersytetu Warszawskiego od 21.01.2019 r.:

Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów

  • mgr Justyna Sobolewska – Wydział Zarządzania

Komisja Senacka ds. Naukowych

  • mgr Amanda Dziubińska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
  • mgr Katarzyna Bujak – Wydział Biologii

Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej

  • mgr Rafał Smoleń – Wydział Prawa i Administracji

Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego

  • mgr Anna Bielecka – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Komisja Senacka ds. Socjalnych

  • mgr Jakub P. Sęk – Wydział Chemii

Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

  • mgr Amanda Dziubińska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Komisja Senacka Prawno-Statutowa

  • mgr Damian Michalik – Wydział Fizyki

Poprzednie kadencje

Kadencja 2018/2019
Kadencja 2017/2018
Kadencja 2016/2017
Kadencja 2015/2016
Kadencja 2014/2015
Kadencja 2013/2014
Kadencja 2012/2013
Kadencja 2011/2012
Kadencja 2010/2011
Kadencja 2009/2010
Kadencja 2008/2009
Kadencja 2007/2008
Kadencja 2006/2007
Kadencja 2005/2006

Przedstawiciele doktorantów w innych organach Uniwersytetu Warszawskiego:

Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

  • mgr Michał Goszczyński - Wydział Zarządzania

Rada Biblioteczna

Rada Szkoły Języków Obcych

Rada Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji

 

Poprzednie kadencje

Kadencja 2018/2019
Kadencja 2017/2018
Kadencja 2016/2017
Kadencja 2015/2016
Kadencja 2014/2015
Kadencja 2013/2014
Kadencja 2012/2013
Kadencja 2011/2012
Kadencja 2010/2011
Kadencja 2009/2010
Kadencja 2008/2009
Kadencja 2007/2008
Kadencja 2006/2007
Kadencja 2005/2006