Komisja Wyborcza SD UW

Komisja Wyborcza Doktorantów UW w kadencji 2019/2020

Kontakt do Komisji Wyborczej: komisjawyborczasd@uw.edu.pl

 Członkowie Komisji Wyborczej SD UW:

Mateusz Granica
Przewodniczący Komisji Wyborczej
(Wydział Chemii)

mgr Ewelina Kownacka (Wydział Pedagogiczny)

 mgr Marcin Krassowski (Wydział "Artes Liberales")

mgr Tymoteusz Oleniecki (Kolegium MISMaP)

mgr Michał Tutaj (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Adrian Jarzyna (Wydział Geologii)

     mgr Emilia Jasińska (Wydział Prawa i Administracji)

Nadchodzące wybory:

Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin, 9 grudnia 2019 r. 18:45 w sali 200 budynku Samorządu Studentów (ul. Krakowskie Przedmieście 24) - Więcej informacji oraz pełne obwieszczenie.