Komisja Wyborcza SD UW

Komisja Wyborcza Doktorantów UW w kadencji 2021/2022

Kontakt do Komisji Wyborczej: komisjawyborczasd@uw.edu.pl

 Członkowie Komisji Wyborczej SD UW:

mgr Hubert Kuliński
Przewodniczący Komisji Wyborczej
(Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

mgr Alexander Juranek
Zastępca Przewodniczącego Komisji Wyborczej
(Szkoła Doktorska Nauk Społecznych) 

mgr Maria Dąbrowska 

(Wydział Biologii)

mgr Katarzyna Branowska 

(Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

mgr Ernestyna Pachała 

(Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

mgr Cezary Golędzinowski 

(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Poprzednie kadencje

Kadencja 2020/2021
Kadencja 2019/2020
Kadencja 2018/2019
Kadencja 2017/2018
Kadencja 2016/2017
Kadencja 2015/2016
Kadencja 2014/2015
Kadencja 2013/2014
Kadencja 2012/2013
Kadencja 2011/2012
Kadencja 2010/2011
Kadencja 2009/2010
Kadencja 2008/2009
Kadencja 2007/2008
Kadencja 2006/2007
Kadencja 2005/2006

Nadchodzące wybory: