Komisja Wyborcza SD UW

Komisja Wyborcza Doktorantów UW w kadencji 2017/2018

Kontakt do Komisji Wyborczej: komisjawyborczasd@uw.edu.pl

 Członkowie Komisji Wyborczej SD UW:

mgr Dariusz Mańka (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Maciej Kruk (Wydział Prawa i Administracji)

mgr Mateusz Granica (Wydział Chemii)

mgr Jan Kujawski (Instytut Socjologii)

mgr Amanda Dziubińska (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Nadchodzące wybory:

Pliki do pobrania