Komisja Rewizyjna 2018/2019

W dniu 13 lutego 2018 r. Rada Samorządu Doktorantów dokonała wyboru następujących osób:

Członkowie Komisji Rewizyjnej SD UW:

Przemysław Decewicz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(Wydział Biologii)

Marta Miedzińska
(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Grzegorz Głowienko
(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Anita Zawisza
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Łukasz Charzewski
(Wydział Fizyki)

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej SD UW należy:

  • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Zarządu i Komisji Wyborczej z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności,
  • informowanie o wynikach kontroli Radę oraz kontrolowany organ,
  • wnioskowanie do Rady o przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu,
  • rozpatrywanie protestów wyborczych.