Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna SD UW

Komisja Rewizyjna SD UW w kadencji 2018/2019

Kontakt do Komisji Rewizyjnej: komisjarewizyjnauw@gmail.com.

W dniu 13 lutego 2018 r. Rada Samorządu Doktorantów dokonała wyboru następujących osób:

Członkowie Komisji Rewizyjnej SD UW:

Marta Miedzińska
(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Grzegorz Głowienko
(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Przemysław Decewicz
(Wydział Biologii)

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej SD UW należy:

  • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Zarządu i Komisji Wyborczej z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności,
  • informowanie o wynikach kontroli Radę oraz kontrolowany organ,
  • wnioskowanie do Rady o przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu,
  • rozpatrywanie protestów wyborczych.

Sprawozdania i uchwały

Poprzednie kadencje KR SD

Kadencja 2017/2018
Kadencja 2016/2017
Kadencja 2015/2016
Kadencja 2014/2015
Kadencja 2013/2014
Kadencja 2012/2013
Kadencja 2011/2012
Kadencja 2010/2011
Kadencja 2009/2010
Kadencja 2008/2009
Kadencja 2007/2008
Kadencja 2006/2007
Kadencja 2005/2006