Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna SD UW

Komisja Rewizyjna SD UW w kadencji 2021/2022

Kontakt do Komisji Rewizyjnej: komisjarewizyjna.sd@uw.edu.pl

Członkowie Komisji Rewizyjnej SD UW:

mgr Barbara Lipińska-Zańko
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
(Wydział Pedagogiczny)

mgr Beata Kołodziej 
(Wydział Orientalistyczny)

mgr Marta Miedzińska
(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

mgr Aleksandra Cetwińska
(Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej)

mgr Paulina Stanik
(Wydział Neofilologii)

 

Do 29.11.2021 w skład Komisji Rewizyjnej wchodził:

mgr Jakub Róg 
(Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

 

Do 18.11.2021 w skład Komisji Rewizyjnej wchodzili:

mgr Kamil Mieszkowski
(Wydział Zarządzania)

mgr Filip Boratyn 
(Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej SD UW należy:

  • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Zarządu i Komisji Wyborczej z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności,
  • informowanie o wynikach kontroli Radę oraz kontrolowany organ,
  • wnioskowanie do Rady o przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu,
  • rozpatrywanie protestów wyborczych.

Sprawozdania i uchwały

Poprzednie kadencje

Kadencja 2020/2021
Kadencja 2019/2020
Kadencja 2018/2019
Kadencja 2017/2018
Kadencja 2016/2017
Kadencja 2015/2016
Kadencja 2014/2015
Kadencja 2013/2014
Kadencja 2012/2013
Kadencja 2011/2012
Kadencja 2010/2011
Kadencja 2009/2010
Kadencja 2008/2009
Kadencja 2007/2008
Kadencja 2006/2007
Kadencja 2005/2006