Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna SD UW

Komisja Rewizyjna SD UW w kadencji 2018/2019

Kontakt do Komisji Rewizyjnej: komisjarewizyjnauw@gmail.com.

W dniu 13 lutego 2018 r. Rada Samorządu Doktorantów dokonała wyboru następujących osób:

Członkowie Komisji Rewizyjnej SD UW:

Magdalena Miedzieńska
(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Grzegorz Głowienko
(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Przemysław Decewicz
(Wydział Biologii)

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej SD UW należy:

 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Zarządu i Komisji Wyborczej z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności,
 • informowanie o wynikach kontroli Radę oraz kontrolowany organ,
 • wnioskowanie do Rady o przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu,
 • rozpatrywanie protestów wyborczych.

Sprawozdania i uchwały

Poprzednie kadencje KR SD

 • Kadencja 2017/2018
 • Kadencja 2016/2017
 • Kadencja 2015/2016
 • Kadencja 2014/2015
 • Kadencja 2013/2014
 • Kadencja 2012/2013
 • Kadencja 2011/2012
 • Kadencja 2010/2011
 • Kadencja 2009/2010
 • Kadencja 2008/2009
 • Kadencja 2007/2008
 • Kadencja 2006/2007
 • Kadencja 2005/2006