Akty prawne

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego:

  • Zarządzenie nr 177 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego W z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego [wraz z treścią Regulaminu]
  • Uchwała nr 28/RSDUW/2019 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 listopada 2019 roku.