Akty prawne

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego:

 

  • Uchwała nr 21/RSDUW/2014 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 czerwca 2014 roku.
  • Uchwała nr 251 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego [wraz z treścią Regulaminu]
  • Uchwała nr 594 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego [wraz z treścią zmian Regulaminu]