Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019 r. Rada Samorządu Doktorantów przyjęła nowy Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniu 27 listopada 2019 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Jego Magnificencja prof. ucz. dr hab. Marcin Pałys stwierdził zgodność Regulaminu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu na stronach Monitora UW.