📢🆕📢 Prawie o pierwszej w nocy skończyło się pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów kadencji 2021, na którym delegatki i delegaci Wydziałowych Rad Doktorantów oraz Rad Doktorantów Szkół Doktorskich wybrali szereg doktoranckich reprezentantek/ów (doceniamy to, jest 97 miejsc w radach dydaktycznych 😉 ). Ze względu na pandemię obrady toczyły się zdalnie😩, nie tracimy jednak nadziei, że kiedyś wrócimy do spotkań stacjonarnych!
💗 Sekretarzem Rady Samorządu Doktorantów została Katarzyna Bujak (Wydział Biologii).
💗 Naszą nową Przewodniczącą Samorządu Doktorantów została Justyna Sobolewska (Wydział Zarządzania), która będzie kierować zespołem, w skład którego weszli:
🔹 Szura Bruni (Wydział „Artes Liberales”)
🔹 Maciej Kolanowski (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)
🔹 Damian Lodowski (Wydział Geologii)
🔹 Damian Michalik (Wydział Fizyki)
🔹 Przemysław Mroczkowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)
🔹 Karolina Oleksińska (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska)
(oraz nasza Samorządowa maskotka: Jednorożec 🦄)
Pamiętajcie, że jesteśmy tu dla Was 🤲, a drzwi (obecnie głównie te wirtualne) do Biura Samorządu Doktorantów UW są dla Was zawsze otwarte. Nie jesteście sami/e❤️