Q&A – ocena śródokresowa

Jako że do IPB wpisałam konkretne konferencje/ szkoły letnie, w których planowałam wziąć udział, to czy muszę uzasadniać w ocenie śródokresowej każdą rezygnację z określonej konferencji lub jej zmiany na inną?

Rada na przyszłość – NIGDY nie wpisywać, że weźmie się udział w konkretnej konferencji. Jeśli nawet masz takie na myśli to lepiej napisać coś w stylu: udział w międzynarodowej konferencji naukowej takiej jak np.

Moim zdaniem, dla własnego bezpieczeństwa, dobrze byłoby napisać dwa zdania na temat tego, czemu nie wzięłaś udziału w konferencji. Tylko też lepiej nie napisać niczego, niż powiedzieć np. „nie miałam o czym mówić”. To zawsze można ładnie sprzedać, że np. w związku z nieoczekiwanymi wynikami badań pojawiła się potrzeba ich pogłębienia przed prezentacją wyników.

Bogiem a Prawdą to jest pierwsza ocena śródokresowa i brak nam doświadczenia, jak komisje będą podchodziły do różnych rzeczy zapisanych w IPB. Członkowie komisji to też ludzie i pewnie nie będą bardzo drobiazgowo sprawdzać każdej jednej konferencji, ale lepiej się odnieść do wszystkiego, co było w IPB.

 

O jakie efekty chodzi w punkcie „Dotychczasowy udział w konferencjach, warsztatach, szkołach letnich itp. i uzyskane efekty w odniesieniu do IPB” i czym to się różni od efektów w punkcie „Dotychczasowe efekty badań oraz ich upowszechnienie w odniesieniu do IPB”?

Rzeczywiście zakres tych punktów częściowo się pokrywa a sam punkt nie jest najbardziej „zgrabnie” ujęty. W punkcie Dotychczasowy udział w konferencjach, warsztatach, szkołach letnich itp. i uzyskane efekty w odniesieniu do IPB należy pochwalić się udziałem w tych wymienionych formach wymiany wiedzy i kształcenia, wskazania jak odnosi się to do IPB (np. zapisane konferencje vs. te, na które się pojechało) i jakie są efekty udziału w tych konferencjach – np. co zrobiłaś w swoich badaniach pod wpływem udziału w konferencji, szkole letniej.

W punkcie Dotychczasowe efekty badań oraz ich upowszechnienie w odniesieniu do IPB chodzi o pochwalenie się wszystkimi wynikami badań, które masz (np. już odpowiedziałaś na pytanie badawcze, potwierdziłaś/zaprzeczyłaś hipotezie, albo poczyniłaś w tym kierunku pewne kroki – wtedy o tym napisz). W pojęciu upowszechnienia mieszczą się oczywiście wystąpienia na konferencjach, lecz także np. publikacje artykułów (naukowych lub popularnonaukowych), postery itp.

Różnica jest jeszcze taka, że w konferencji można brać udział bez wystąpienia – po to, żeby się przysłuchać, zdobyć kontakty, zainspirować do dalszych badań. Wtedy oczywiście wpiszemy to w części poświęconej udziałom w konferencjach, ale nie upowszechnianiu wyników badań.

 

Chciałam raz jeszcze dopytać czy naprawdę nie będę musiała załączać rozdziałów mojej dysertacji do dokumentów ws. oceny śródokresowej? Pamiętam, że w czasie szkolenia mówiłeś, że może być to ryzykowne na tym etapie pisania – i ja się z tym absolutnie zgadzam! Przyznam, że nawet podczas pisania esejów zaliczeniowych w ramach zaliczenia poszczególnych przedmiotów, gdy musieliśmy odnosić się do tematów naszych dysertacji, to z niechęcią pisałam o stosowanych metodach czy tezach. Czułam się bardzo niekomfortowo. Czy mogę więc nie załączać rozdziałów do dokumentacji ws. oceny? Czy nie będą mi zarzucać, że tego nie zrobiłam (mimo, że mam to w IPB)?

Pytam też o to, ponieważ w mailu z Sekretariatu wskazano na inne dokumenty (oprócz m.in. ankiety) potwierdzające realizację IPB. Czy chodzi tu np. certyfikaty z konferencji, szkół letnich itp.?

Nie ma obowiązku załączania rozdziałów pracy ani jakichkolwiek innych dokumentów niż ankieta i sprawozdanie. Z prawnego punktu widzenia, aby jakiekolwiek inne dokumenty mogły być wymagane od nas, musiałaby być podjęta stosowna uchwała Rady Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Doktorantów. Takiej uchwały nie było.

Możliwość przedłożenia dodatkowych dokumentów ma chronić osoby składające dokumenty – jeśli ktoś chce się czymś dodatkowym pochwalić – może to zrobić, lecz absolutnie nie ma takiego obowiązku. Niezłożenie takich dodatkowych dokumentów nie może negatywnie wpływać na przebieg ani wynik oceny śródokresowej doktoranta/-tki. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce – daj znać, a będziemy interweniować.